Patienter skal selv være med til at dokumentere effekten af deres behandling i nyt projekt

Patienter og sundhedsprofessionelle skal selv levere data, der kan være med til at belyse, om deres behandling virker. Indrapporteringerne skal ske via en digital platform og en række apps, som skal testes i innovationsprojektet PhaseV. Projektet kan sætte nye standarder for, hvordan effekten af behandling kan dokumenteres, så patienter tilbydes den rigtige behandling.

Det nye projekt PhaseV (Phase five), som Innovationsfonden investerer 24 mio. kroner i, har til formål at udvikle og validere en skalerbar, digital platform til effektiv, decentral rekruttering af patienter, indsamling af patientdata og afvikling af studier. Det sker ved at engagere patienter og klinikere i monitorering af behandlingseffekter over længere tid baseret på patienters egen feedback, digitale biomarkører fra smartphones og wearables samt registerdata.

– Med projektet vil vi vise, at det er muligt at engagere og motivere patienter og sundhedsprofessionelle til at indsamle kontinuerlige data fra patienter over længere tid. PhaseV skal sætte nye standarder for, hvordan nye behandlingers effekt og sikkerhed på skalerbar måde kan dokumenteres fremover, så patienter tilbydes den rigtige behandling, siger projektleder Frederik M. Thayssen, Danish Life Science Cluster.

Læs projektbeskrivelsen for PhaseV

Flere kan give feedback med digitalisering

Hidtil er medicinske behandlinger primært blevet testet i langvarige, randomiserede kliniske forsøg for at fastlægge behandlingseffekt og bivirkninger. Der er kun i begrænset omfang målt på langtidseffekter, når behandling foregår i klinisk praksis.

Ofte tager lægemiddelforsøg 6-15 år før et nyt medikament er på markedet, og 80 procent af forsøgene lykkes ikke med at inkludere og fastholde tilstrækkeligt antal patienter i forsøgene inden for tidsplanen. Det betyder, at den gavnlige effekt for patienter og sundhedsvæsenet bliver forsinket. Men med den digitale udvikling er det imidlertid muligt for både klinikker, hospitaler og patienter at spille en mere aktiv rolle i at dokumentere behandlingers effekt.

Unikke muligheder med offentlige og private partnere

Landechef for Novartis i Danmark, Peter Drøidal, ser et stort potentiale i PhaseV-projektet:

– Sundhedsvæsenet mangler ressourcer, og derfor må vi alle tænke nyt. Kombinationen af offentlige og private samarbejdspartnere i det her projekt giver unikke muligheder for at udvikle nye digitale løsninger, der kan bidrage til at forbedre patientforløb og frigøre tid hos personale, Peter Drøidal.

En anden stor international partner i PhaseV er Novo Nordisk, som ser frem til projektets betydning for fremtidens arbejde med svær overvægt.

– Digitalisering af effekten af patientbehandlingen kan få afgørende betydning  for vores indsigt i effekterne af behandlingen af personer med svær overvægt samt for fremtidige kliniske studier, hvor målet er at gøre det lettere for både patienter og sundhedspersonale at deltage, siger  Daniél Vega Møller, Vice President Medical & Science Obesity, NASH and Devices frem til Novo Nordisk A/S.

Nældefeber, svær overvægt og diabetiske fodsår

Projektet skal udvikle en platform med tre apps, der skal opsamle data om patienter med hhv. svær overvægt, diabetiske fodsår og kronisk nældefeber, som alle er omkostningstunge, kroniske lidelser. Eksempelvis estimeres de årlige behandlingsomkostninger til svær overvægt alene at overstige 15 mia. kr. for kommuner og regioner.

– Mere end 800.000 danskere lever med svær overvægt, og følgesygdomme forekommer meget hyppigt. Svær overvægt forårsager både store direkte og indirekte omkostninger for samfundet, og der er derfor behov for gode og veldokumenterede vægttabsbehandlinger, siger Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor på Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus og en del af PhaseV.

Nældefeber rammer 15-20 procent af befolkningen, og hos ca. 1 procent forekommer det kronisk og er årsag til stærk reduceret livskvalitet.

– God monitorering og indsamling af data om udviklingen er afgørende for korrekt og effektiv fremtidig behandling, siger Simon Francis Thomsen, professor og cheflæge på Bispebjerg Hospital.

Interessant markedssegment

Virksomheden Monsenso A/S er projektejer på PhaseV, og CEO Thomas Lethenborg ser frem til at videreudvikle Monsensos løsning.

– Vi bygger videre på Monsenso’s platform, så den i endnu højere grad understøtter decentraliserede forsøg på tværs af kroniske lidelser, hvor adfærd og løbende opfølgning spiller en stor rolle for patienters livskvalitet, siger CEO i Monsenso, Thomas Lethenborg.

Fakta:

  • Innovationsfondens investering: 24,3 mio. kr.
  • Samlet budget: 48,2 mio. kr.
  • Varighed: 3 år

Partnere

Konsortiet bag projektet, som er støttet af Innovationsfonden, inkluderer Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Kommune, Bispebjerg Hospital, Teknologisk Institut, Danish Life Science Cluster, Alexandra Instituttet, Steno Diabetes Center Aarhus, Copenhagen Institute for Future Studies, Novo Nordisk, Novartis og Monsenso A/S.

Yderligere oplysninger:

Thomas Lethenborg, CEO, Monsenso A/S
projektejer og medlem af styregruppen i PhaseV
+45 2129 8827
lethenborg@monsenso.com