CAIDX – Clinical AI-based Diagnostics

CAIDX – Clinical AI-based Diagnostics fungerer som et bindeled mellem leverandører af kunstig intelligens og sundhedsinstitutioner. Formålet er at hjælpe sundhedspersonale med at integrere AI i deres arbejde og derigennem forbedre diagnosticering og behandling.

Digitaliseringen vokser hastigt på tværs af alle sektorer, herunder i sundhedssektoren. Denne udvikling har potentiale til bl.a. at styrke den digitale beslutningsstøtte og forbedre modstandsdygtighed og sundhedssektorens evne til at reagere hurtigt. Selvom der er udviklet mange AI- og datadrevne teknologier, er implementeringen og anvendelsen af disse vanskelige af flere årsager:

 • Industrien udvikler AI-løsninger, som ikke er efterspurgt blandt klinikerne
 • Manglende juridisk ekspertise på hospitalerne
 • Manglende support til udvikling og integration af teknologierne til eksisterende IT-platforme.
 • Personale er ikke trænet til implementering og anvendelse af teknologierne.

På baggrund af disse udfordringer er projektet CAIDX – Clinical AI-based Diagnostics blevet etableret. Visionen er at nedbryde barriererne og skabe en ny vej for implementering og anvendelse af AI i sundhedssektoren.

Projektet er hjemtaget og ledes af Innovationsklinikken, Aalborg Universitetshospital.

Formål med projektet

CAIDX ønsker at skabe betingelserne for nemmere implementering af AI og datadrevne teknologier på hospitalerne ved at udvikle standardprocedurer for udvikling, test og implementering af AI-værktøjer.

Projektets løsningen skal forbedre og understøtte den kulturelle forandring, der er nødvendig for at udfolde potentialet for AI i sundhedssektoren.

Projektets aktiviteter

 • Fremme AI-adoption: Ved at udvikle standardprocedurer og retningslinjer vil CAIDX lette adgangen til AI-baserede diagnostiske løsninger for sundhedsinstitutioner. Dette vil fremskynde adoptionen af AI-teknologier, der kan forbedre og effektivisere diagnostiske processer og patientbehandling.
 • Samarbejde mellem AI-udbydere og sundhedsinstitutioner: CAIDX vil fungere som bindeled mellem AI-udbydere og sundhedsinstitutioner. Gennem samarbejde og vidensdeling sikrer projektet, at AI-løsningerne udvikles med et reelt fokus på klinikernes behov og problemstillinger.
 • Kapacitetsopbygning og træning: Projektet tilbyder træningsaktiviteter og værktøjer til sundhedspersonale og klinikere. Disse redskaber skal hjælpe med at gøre personalet i stand til at forstå, anvende og drage fordel af AI-løsninger i deres daglige arbejde.
 • Regulatorisk procesramme: CAIDX vil etablere en regulatorisk procesramme for AI-baserede sundhedsteknologier, der sikrer overholdelse af relevante love og standarder.

Hent e-publikation webinarserie

Projektets værditilbud

Der udvikles bl.a.

 • Aktiviteter, der skal opbygge kompetencer til at støtte målgrupper i at identificere de bedst egnede løsninger til deres egne behov
 • Træningsaktiviteter med praktiske applikationer og onlinemoduler, som er en omkostningseffektiv måde at tilbyde høj kvalitet, tilgængelig, interaktiv træning på alle niveauer.
 • Værktøjskasse med trænings- og vejledningsaktiviteter, der vil øge brugernes tillid til de udviklede løsninger
 • Kommunikationsmateriale med information om træningsmulighederne for at øge målgruppens bevidsthed om de tilgængelige træningsredskaber.

Læs mere om CAIDX

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.  

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster