Erhvervsfyrtårn Life Science II – Mental Sundhed

I efteråret 2023 går Erhvervsfyrtårn Life Science ind i anden fase, der vil have fokus på bedre mental sundhed. Danish Life Science Cluster sidder fortsat i projektets styregruppe, og klyngen skal være med til at drive en række projekter og aktiviteter, der skal fremme vækst i virksomhederne og styrke den generelle mentale sundhed.

Den første indsats for Erhvervsfyrtårn Life Science fik navnet ’Sund Vægt’. Her var fokus rettet mod udvikling af nye sundhedsløsninger inden for life science og velfærdsteknologi, som kan forebygge, opspore og behandle svær overvægt. Læs mere om de konkrete projekter her.

Anden indsats i Erhvervsfyrtårn Life Science får navnet ’Mental Sundhed’ og skal arbejde for bedre mental trivsel for børn, unge, voksne og ældre. Målet er stadig at skabe mere lighed i sundhed, og Erhvervsfyrtårn skal inddrage offentlige og private i jagten på ny viden og nye løsninger.

Erhvervsfyrtårn Life Science II – Mental sundhed har modtaget 72,8 mio. kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Samarbejde på tværs af det offentlige og det private

Erhvervsfyrtårn Life Science – Mental sundhed skal fra efteråret 2023 og tre år frem drive en række projekter og aktiviteter, som skal være med til at løfte danske virksomheder inden for løsninger til bedre mental trivsel.

Målet for erhvervsfyrtårnet er, at Danmark skal være et sted, som resten af verden ser mod inden for life science og teknologiske sundhedsløsninger. I Erhvervsfyrtårn Life Science samarbejder erhvervsliv, offentlige organisationer, private fonde, videninstitutioner og andre om at skabe nye løsninger og ny viden, som kan løfte sundheden i Danmark og resten af verden og skabe mere lighed i sundhed.

Hvilke løsninger har det offentlige behov for?

Aktiviteterne i denne runde af fyrtårnets vil have endnu større fokus på det offentliges behov, så alle calls og aktiviteter bliver behovsdrevne. Aktiviteterne i anden runde af Erhvervsfyrtårn Life Science omfatter bl.a.:

  • Pulje til offentlig-privat innovationsarbejde
  • Adgang til ny viden og vejledning
  • Støtte til skalering nationalt og internationalt.

Erhvervsfyrtårn Life Science er ét af otte regionale erhvervsfyrtårne, som hver især fokuserer på en af Danmarks styrkepositioner. De første partnerskabsaftaler blev indgået i efteråret 2022 blev indgået mellem de lokale konsortier for hvert af de otte erhvervsfyrtårne, staten, det lokale erhvervshus’ bestyrelse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med henblik på at sætte strategisk retning for det videre arbejde.

En ny partnerskabsaftale for Erhvervsfyrtårn Life Science II bliver indgået i efteråret 2023, hvorefter projekter og aktiviteter startes op.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union. 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster