Bliv skarp på data og dataindsamlingsmetoder i jeres projekt (Masterclass 4)

Hvordan sikrer man et solidt vidensgrundlag i et projekt? Hvad er en datastrategi? Og hvilke overvejelser er vigtige i forbindelse med dataindsamling? Det er nogle af de emner, du kan lære mere om i denne masterclass om evidens og dataindsamling. Kom og vær med på dette modul, som er nummer 4 i en serie af forberedende aktiviteter frem mod et projekt i Erhvervsfyrtårn Life Science. 

Dataindsamling er et selvstændigt kriterie, som alle ansøgninger til puljen i Erhvervsfyrtårn Life Science vil blive vurderet på.

Derfor er det vigtigt, at ansøgere kan vise, at de har gjort sig nogle konkrete overvejelser om, hvordan de vil indsamle data til at opnå den ønskede viden i deres projekt.

Læs mere om kriterierne for puljen i projektet her.  

Centrale overvejelser om indsamling af data

På denne masterclass tager vi udgangspunkt i kriteriet til ansøgningen og gennemgår nogle af de centrale overvejelser, der knytter sig til dataindsamling i et projekt.

Du vil bl.a. lære om vigtigheden af at sikre det rette deltagergrundlag for dataindsamling i et projekt.

Hvordan kan man med data skabe den ønskede viden i et projekt, og hvilke dataindsamlingsmetoder skal bidrage med hvilken viden?

Vi vil fx drøfte, hvordan et projekt kan generere data, der kan bruges til at beregne de samfundsøkonomiske effekter af projektet, og hvordan man måler på, om man har rekrutteret den rette målgruppe til projektet. Ligeledes vil du høre om erfaringer og konkrete eksempler fra projekter, der var med i første runde af Erhvervsfyrtårn Life Science.  

Denne masterclass vil veksle mellem korte præsentationer, fælles drøftelser og konkrete øvelser, der alt sammen vil styrke dine forudsætninger for at skrive en god projektansøgning.  

Program:  

 1. Velkomst og introduktion til dagen
 2. Hvad er data, og hvad kan data? 
 3. Hvorfor er data vigtig? 
 4. Eksempler på data og dataindsamling i et projekt 
 5. Øvelse: Bliv skarp på dataindsamlingsmetoder 

Oplægsholdere

 • Anne Holm Jørring, seniorkonsulent Nordic Healthcare Group (NHG)
  – har mere end syv års erfaring med at lede og gennemføre forskellige typer af evalueringer inden for den offentlige og private sektor.  
 • Marie-Louise Mølbak, chefkonsulent hos Nordic Healthcare Group (NHG)
  – har mere end syv års erfaring med at lede og løse en lang række evalueringer på tværs af sundhedssektoren.
   

Denne masterclass er et modul i første forløb på Vækstplatformen i Erhvervsfyrtårnet Life Science.

Læs om: Åben national pulje: 32 mio. kr. rettet mod løsninger inden for mental sundhed og lighed i sundhed

Læs mere om forløbet her. Hvis du ønsker at deltage i kun et enkelt modul, så er det også muligt.  

NB: Aktiviteten leveres som del af Danish Life Science Clusters EU-projekt, ‘Erhvervsfyrtårn Life Science’ og beregnes som statsstøtte under de minimisforordningen for de deltagende virksomheder. Statsstøtten er beregnet til: 2500 kr.
Er du fra en virksomhed, forudsætter deltagelse en underskrift på en de minimis-erklæring, partnererklæring og SMV-erklæring jf. statsstøttereglerne i de minimisfordningen.
Det forventes at du bruger 10 timer til forberedelse, deltagelse og opfølgning. Det skal registreres umiddelbart efter afholdt aktivitet. 

Arrangementet medfinansieres af Den Europæiske Union. 

Tilmeld dig her