Åben national pulje: 32 mio. kr. rettet mod løsninger inden for mental sundhed og lighed i sundhed

Hvem kan være med til at skabe nye, kommercielle løsninger og ny viden inden for lighed i sundhed og mental sundhed? Ny pulje i Erhvervsfyrtårn Life Science kan nu søges af partnere, som for eksempel kan være med til at opbygge lettilgængelige tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel eller bidrage til indsatser inden for oplysning og afstigmatisering.

Erhvervsfyrtårn Life Science åbner nu en pulje, der skal støtte tværgående, offentlig-private samarbejder inden for lighed i sundhed og mental sundhed. Puljen er på 32.900.000 kr. brutto og vil blive fordelt på en række projekter.

Første ansøgningsfrist er 15. maj 2024, og her vil op til 40 procent af midlerne være tilgængelige.

I løbet af foråret bliver der afholdt en lang række informationsmøder og sparringsarrangementer, som skal være med til at forberede ansøgere til de kommende projekter.

Følg aktiviteterne frem mod ansøgningsfristen i erhvervsfyrtårnets eventkalender.

Deltag i de forberedende aktiviteter frem mod puljens søgefrist

Projekter skal møde eksisterende problemstillinger og behov

Puljen skal understøtte life science-virksomheder i at udvikle løsninger sammen med en offentlig eller privat aftager. Puljen støtter offentlig-privat samarbejde og innovationsforløb, som tager udgangspunkt i eksisterende problemstillinger og behov inden for lighed i sundhed og mental sundhed, og som har potentiale til skalering og salg i større omfang.​

Du kan søge om to typer af projekter:

OBS. Vær opmærksom på at ansøgningsskemaerne pr. 03.07.24 er opdateret med mulighed for flere tegn.

Der kan ansøges om støtte til konkrete projektsamarbejder om:​

 • Udvikling, tilpasning, kvalificering og test af kommercielle sundheds- og velfærdsløsninger.​
 • Test af systematisk implementering med brugerinvolvering og relevant faglighed med henblik på indsamling af data, som kan sikre en validering af en kommerciel løsning.​

Projekterne skal vare 6 til 18 måneder. Midlerne indgår under de minimis og kan udelukkende gå til løn med en refusionsprocent på 50%. I projektet anvendes en standardsats på 373 kr./timen, hvoraf halvdelen af de registrerede timer i projektet refunderes.

Baggrund for puljen – 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed

Fokus for Erhvervsfyrtårn Life Science er at skabe innovation, der forbedrer sundheden, styrker væksten og positionerer Danmark som et internationalt erhvervsfyrtårn inden for life science. I 2024-2026 sætter vi fokus på lighed i sundhed og mental sundhed.

Erhvervsfyrtårn Life Science læner sig ind i rammen for 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed og den politiske forpligtelse til at udvikle det samlede psykiatriområde og indsatsen for bedring af den mentale sundhed i Danmark de kommende 10 år.

Særligt peges der på dokumenterede behov for nye løsninger inden for:

 • Indsatsområde 1: Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
 • Indsatsområder 3: Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser

Læs  mere om: Indsatsområder 1 og 3 her

Udviklingspuljen planlægges at have følgende ansøgningsfrister til call 1, 2 og 3:

 • maj 2024 (40% af puljen)
 • september 2024 (40% af puljen)
 • januar 2025 (20% af puljen)

Ansøgninger bliver vurderet efter følgende kriterier

Validering, Innovationshøjde, dataindsamling, værdiskabelse, implementering og kommercielt potentiale.

Læs mere om kriterierne her.

Bliv klar til at skrive en stærk projektansøgning

Der vil blive afholdt en række aktiviteter og enkelte forløb med fokus på kompetence– og projektudvikling frem mod den gode projektansøgning. 

Aktiviteterne annonceres løbende i Erhvervsfyrtårnets eventkalender

– og her på vækstplatformen – tilmeld dig nu

Deltag for eksempel i 

 • Behovsafdækning
 • Matchmaking
 • Tests
 • Workshops
 • Events
 • Sparringspaneler
 • 360 graders sparring
 • Videns- og udviklingsforløb
 • Skaleringsforløb
 • Markedsbesøg rettet mod det internationale marked

Målgruppe

Puljen henvender sig til danske små og mellemstore virksomheder (under 250 medarbejdere), der samarbejder med offentlige eller private velfærds- og sundhedsudbydere om udvikling af kommercielle løsninger

Første deadline for ansøgninger til puljen er 15. maj 2024.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne frem mod ansøgningsfristen vil blive annonceret på Erhvervsfyrtårnlifescience.dk.

Ansøgningsskema kan hentes fra Erhvervsfyrtårnlifescience.dk fra 27. marts.

Aktiviteterne vil blive designet og afholdt af:

 • Danish Life Science Cluster​
 • Erhvervshus Hovedstaden​
 • Erhvervshus Sjælland​
 • FIERS​
 • Nykøbing Falster Hospital
 • Region Hovedstaden, CRU, CHI, Behovsfabrikken​
 • Region Syddanmark, Psykiatrien​
 • Furesø Kommune​
 • Gladsaxe Kommune​
 • Københavns Kommune​
 • Alexandra Instituttet​
 • Teknologisk Institut​
 • Trade Council, Udenrigsministeriet​

Erhvervsfyrtårn Life Science er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

Projektleder

Julie Justi

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 2620 7656
Projektleder

Tommy Hebsgaard Søltoft Henriksen

Danish Life Science Cluster
HUB Nordjylland
+45 5149 9417