Projekt om vægttab giver interessant indblik i mental sundhed

Ny evaluering fra Erhvervsfyrtårn Life Science giver værdifuld ny viden. Dels om partnersamarbejde mellem parter fra forskellige sektorer – og dels om hvor stor indflydelse et vægttab har for borgernes mentale trivsel.

Et projekt i Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt har nu påvist en metode, der via digital personlig vejledning kan reducere vægten hos både normalvægtige og overvægtige borgere og bremse udvikling i livsstilsrelaterede sygdomme. Rapport med ny viden er nu klar.

Læs evalueringen af pilotprojekt ’Inspiration til et sundere liv’ her

Overvægt er en af de betydeligste risikofaktorer for udvikling af kroniske sygdomme, dårlig trivsel og livskvalitet. Og derfor er det afgørende for borgere med overvægt – og for sundhedssektoren – at man kan bremse udvikling i livsstilsrelaterede sygdomme.

I projektet ´Inspiration til et sundere liv’ har en række partnere rekrutteret 879 borgere fra hele Danmark, som har testet et digitalt livsstilsforløb, der har til formål at støtte en sundere livsstil og forebygge overvægt.

Følg Erhvervsfyrtårn Life Science på LinkedIn og få viden om ny læring og åbne calls

Parterne i ’Inspiration til et sundere liv’ er:

  • Albertslund Kommune
  • Novo Nordisk
  • Liva Healthcare
  • Coop
  • PensionDanmark

Vægttab har anseelige indvirkninger på borgernes mentale trivsel

Virksomheden Liva Healthcare har udviklet den ni måneder lange digitale intervention, der ligger til grund for det forløb, som de knapt 900 deltagere har gennemgået. Deltagerne er blevet vejledt i ny sund livsstil via en app, som også har inkluderet madopskrifter fra Coop samt monitorering via en wearable.

Projektet er en del af Erhvervsfyrtårn Life Science, hvor et af formålene er at samle ny viden om, hvordan partnerskaber kan lægge grund til samarbejde om nye løsninger, der skal forbedre vores sundhed. I den eksterne evaluering af projektet ’Inspiration til et sundere liv’ har Nordic Healthcare Group og COWI både indsamlet data om deltagerne, men også interviewet 12 af deltagerne henover de ni måneder, projektet løb over.

Data herfra giver stor værdi for projektet og for fremtidens løsninger, vurderer forskningsleder Ditte Hjorth Laursen fra virksomheden Liva Healthcare.

– Det er vigtig for os som virksomhed, at vores interventionsmodel nu er valideret af et eksternt evalueringsfirma, og at vi kan bekræfte, at den måde vi leverer livsstilsprogrammer rent faktisk virker både i forhold til vægt og fysisk aktivitet. Desuden har projektet givet os ny vigtig viden om, hvor stor indflydelse et vægttab har for borgernes mentale trivsel. Med denne nye viden vil vi forsøge at udvikle vores programmer, så der kommer endnu mere fokus på mental sundhed fremover og dermed bidrage til skalerbare løsninger i sundhedsvæsenet, mener Ditte Hjorth Laursen.

Læs mere om: Erhvervsfyrtårn II – Mental Sundhed

Ny viden om tværsektorielle partnerskaber

Selve partnerskabet bag ´Inspiration til et sundere liv’ er blevet særskilt evalueret, og læringer herfra skal være med til at styrke fremtidens samarbejder i Erhvervsfyrtårn Life Science og andre offentlig-private samarbejder.

– Projektet fik en svær start, blandt andet fordi en af partnerne måtte træde ud.  Det gav usikkerhed om ansvar, opgaver, fremdrift og kommunikationen generelt. Men den slags udfordringer er netop med til at highlighte de erfaringer, projektet har tilvejebragt – og dermed skabe fokuspunkter til fremtidige samarbejder, forklarer partnerskabsekspert Tenna Korsbek Andreasen, der har evalueret partnerskabsdelen i projektet i samarbejde med COWI og NHG Danmark.

Projektets turbulente start har bl.a. været med til at pege på følgende fokusområder til fremtidige projekter:

– Sørg for klart overblik for alle projektdeltagere over ansvar, roller og tidsplan.

– Afklar forventninger til tidsforbrug hos de enkelte medarbejder og sørg for accept i ledelseslaget.

– Sørg for at dele de gode historier, så det positive engagement bevares.

Læs evalueringen af pilotprojekt ’Inspiration til et sundere liv’ her

Nyt fokus på mental trivsel

Fra august 2023 inddrager Erhvervsfyrtårn Life Science også området Mental Sundhed, og i efteråret bliver der opstartet projekter og aktiviteter for bedre mental trivsel for børn, unge, voksne og ældre.

Erhvervsfyrtårnet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Fotos er fra evalueringen.

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312