Svær psykiatri – kom og vær med til at skabe nye samarbejder i Erhvervsfyrtårn Life Science

Udfordringerne inden for svær psykiatri kræver ny viden, ekspertise og innovativt samarbejde. Erhvervsfyrtårn Life Science er nu klar til at danne nye partnerskaber, der kan skabe viden, der kan være med til at møde de komplekse psykiatriske udfordringer og forbedre resultaterne.

Psykiatriområdet har et kæmpe uudnyttet potentiale i de private virksomheder.

Det vurderer Carlo V. Andersen, kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Carlo V. Andersen har været med til at drive arbejdet bag psykiatriplanen, 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed.

– Det er vigtigt, at vi udforsker tanken om samskabelse på psykiatriområdet. Der er et kæmpe behov for, at vi skaber indsatser på tværs – jeg tror, at arbejdsmarkedet og virksomhederne kan være en vigtig del af løsningen på de mange mentale udfordringer, vi ser, mener Carlo V. Andersen.

Carlo V. Andersen, kontorchef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Og det er netop én af grundene til, at Erhvervsfyrtårn Life Science har mental sundhed som fokusområde. Frem mod næste søgefrist i den åbne pulje skærper vi fokus på ’den svære psykiatri – Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser’.

De tre indsatsområder:

Særligt fokus på svær psykiatri

Den åbne pulje i Erhvervsfyrtårn Life Science læner sig ind i Danmarks 10-års plan for psykiatri og mental sundhed. ​Netop nu behandles ansøgninger, der har søgt midler til projekter inden for:

  • lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel
  • Indsatser til oplysning og afstigmatisering.

Puljens næste søgefrist er 15. september 2024, og vi søger nu også målrettet initiativer, der kan føre til samarbejdsprojekter rettet mod svær psykiatri.

Den svære psykiatri defineres som en mental, adfærdsmæssig eller følelsesmæssig lidelse, der resulterer i alvorlig funktionel svækkelse, som væsentligt forstyrrer eller begrænser en eller flere større livsaktiviteter.

– For at imødekomme disse udfordringer og forbedre mental sundhed i Danmark er der brug for innovative løsninger. Vi skal omfavne innovation, teknologi og evidensbaserede praksis, så vi kontinuerligt kan forbedre psykiatriske tilbud og skabe bedre muligheder for personer, der lever med svær psykiatrisk sygdom. Vi ser frem til at stille vores viden og erfaringer til rådighed og være med til at danne stærke offentlige-private partnerskaber, siger Karin Jexner Hamberg, Chief Medical Officer, H. Lundbeck A/S.

Lundbeck er en del af hovedkonsortiet i erhvervsfyrtårnet.

Puljen i Erhvervsfyrtårn Life Science kan også søges til projekter der ramme andre områder af mental sundhed og lighed i sundhed.

Få hjælp til din projektansøgning – deltag i de forberedede aktiviteter her

Erhvervsfyrtårn Life Science er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

Projektleder

Julie Justi

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 2620 7656