Offentligt-privat samarbejde kan blive Danmarks næste eksportsucces

I Danmark har vi en stærk tradition for samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor. Erfaringer viser, at offentligt-privat samarbejde kan være afgørende for udvikling og bæredygtighed i sundhedssektoren. Viden om offentligt-privat samarbejde efterspørges nu også internationalt, og Erhvervsfyrtårn Life Science har netop været inviteret til USA og Canada for at dele viden.

Danmark har en solid position på det globale life science-marked. Positionen er bl.a. grundlagt via en unik historie om offentligt-privat samarbejde. Den danske model for samarbejde mellem det offentlige, industri og akademia giver nu Danmark en klar mulighed for at blive et fyrtårn for fremtidens innovative life science-løsninger.

Offentlige-private samarbejder, der kombinerer udviklingen af nye innovative sundhedsløsninger med vækst i erhvervslivet, er grundstenene i Erhvervsfyrtårn Life Science. Med de nyeste erfaringer fra det nationale OPI-partnerskab havde Diana Arsovic Nielsen og Karin Jexner Hamberg i september æren af at dele viden om Erhvervsfyrtårn Life Science på Danmarks Generalkonsulat i New York i selskab med bl.a. Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde.

– Der er brug for innovative løsninger og offentlig-private partnerskaber for at løfte sundhedssektoren, sagde ministeren bl.a.

Fyrtårn er et lysende forbillede

Partnerskaber på tværs af fag og sektorer har en lang tradition i bygge- og anlægsbranchen, og inden for de seneste 10-15 år har sundhedssektoren set muligheden for en tværfaglig forståelse ved at integrere forskellige perspektiver fra forskellige discipliner og områder. Det er igen med til at muliggøre udviklingen af innovative løsninger til nogle af de komplekse sundhedsudfordringer, som samfundet står overfor. Ifølge CO-PI – Center for Offentlig-Privat Innovation er 69 % af de offentlige innovationer sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere.

– Erhvervsfyrtårnet er et lysende eksempel på, hvor langt vi kan nå, når de rette partnere samarbejder strategisk med et klart mål. På mindre end tre måneder blev partnerskabet bag erhvervsfyrtårnet formet, og vi mærkede en stor interesse i alle sektorer. Vi samlede interessenter på højeste politiske niveau, borgmestre, regionsformænd, rektorer for universiteter og administrerende direktører for førende virksomheder, fortæller Diana Arsovic Nielsen, direktør i Danish Life Science Cluster, som er ledende partner i Erhvervsfyrtårn Life Science.

International efterspørgsel efter viden om OPP

Danmarks Generalkonsulat i New York co-hostede eventet ‘Catalyzing healthcare innovation in chronic diseases – THE POWER OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS’ med Novo Nordisk og Lundbeck. Målet med eventet var at vise, hvordan man kan samarbejde i offentlig-private partnerskaber (OPP’er) for at løse udfordringerne ved kroniske sygdomme.

Se filmen The Power of Public-Private Partnerships

Derudover var Erhvervsfyrtårnet inviteret med på The Danish Life Science Roadshow i Canada af Udenrigsministeriet.

Samarbejde på tværs vil sikre styrke eksport og sikre vækst

Også erhvervsminister Morten Bødskov hylder den danske OPP-tradition.

– Stærkt offentlig-privat samarbejde er afgørende for at imødekomme udfordringerne i vores sundhedssystem – og for at sikre beskæftigelse, eksport og økonomisk vækst, sagde Morten Bødskov for nylig i forbindelse med Erhvervsfyrtårnet.

Offentlige-private partnerskaber skal arbejde med kroniske sygdomme

De første fokusområder i Erhvervsfyrtårn Life Science er Sund Vægt og Mental Sundhed.

De første to år var Lars Fruergaard, CEO i Novo Nordisk formand i Erhvervsfyrtårnet, hvor hovedfokus var innovative løsninger i forhold til overvægt. Lundbeck har netop overtaget stafetten og med Karin Jexner Hamberg i spidsen bliver fokus i de kommende tre år udvidet til mental sundhed .

På godt to år er det lykkes at engagere omkring 250 private virksomheder og skabe 35 forskellige konkrete innovationssamarbejder og projekter om disse emner.

Partnerne omfatter virksomheder i alle størrelser, pensionskasser, videninstitutioner og de offentlige sygehuse, kommuner og sundhedsmyndigheder.

Læringer skal bringes videre

Erhvervsfyrtårnets aktiviteter bygger på evidens gennem systematisk vidensopsamling om værdiskabelse. Der er allerede skabt erfaringer, som nu kan bringes i spil og kan styrke Danmarks position på internationale markeder og initiativets fremtidige aktiviteter, fortalte Diana Arsovic bl.a. på Generalkonsulat i New York.

– I et bæredygtigt sundhedsvæsen er vi nødt til at acceptere, at vores ressourcer er begrænsede. Teknologi vil være en del af løsningen, men vi har også brug for nye organisationsmodeller og servicemodeller, hvor vi giver plads til en partnerskabstilgang for at udvide mængden af ressourcer.

Desuden er der behov for, at vi modner investeringsmodellerne i forebyggelse og tidlig indsats på tværs af sektorerne for at udviklingen af offentlige-private løsninger får optimale vilkår, mener Diana Arsovic.

OPP-model skal skabe bedre sundhed og vækst i industrien

Erhvervsfyrtårnet har fra begyndelsen haft et internationalt udsyn. Både overvægt og mental trivsel er komplekse områder, der skaber udfordringer i store del af verden. Ambitionen for Erhvervsfyrtårn Life Science er at vise, hvordan udfordringerne med kroniske lidelser kan mødes via strategiske partnerskaber.

– Vi tror på, at når det vil lykkes os at finde nye måder at levere bedre sundhed på, så vi kan skabe muligheder for, at vores virksomheder kan vokse og levere deres løsninger til Danmark og resten af verden, siger Diana Arsovic.

Partnere i Erhvervsfyrtårn Life Science er:

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

CEO

Diana Arsovic Nielsen

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Hovedstaden
+45 4143 0076