Mental sundhed er en samfundsopgave – Erhvervslivet bør tage del i ansvaret

Sundhedsvæsnet kan ikke løse udfordringerne med dårlig mental trivsel alene. Problemerne er så store, at erhvervsliv, forskning, private organisationer og sundhedssektoren må samarbejde. Den danske medicinalvirksomhed Lundbeck vil nu være med til at fremme innovation og erhvervssamarbejde inden for én af tidens store sundhedsudfordringer.

Børn og unge, der mistrives i skolen. Mennesker med psykiske lidelser, der savner behandlingstilbud. Medarbejdere, der ikke er i stand til at passe deres arbejde på grund af psykiske symptomer eller ældre, der føler sig ensomme.

Èn ud af tre danskere får en psykisk lidelse i løbet af deres liv – og som det er beskrevet i den nye 10 års Psykiatriplan er udfordringerne kæmpestore. Det offentlige sundhedsvæsen kan ikke løse disse udfordringer alene.

Det bør være en fælles opgave på tværs af samfundet at finde løsninger på, hvordan vi kan hjælpe vores medmennesker med psykiske udfordringer og med at styrke den mentale sundhed generelt.

Erhvervslivet kan også være en spiller i kampen for bedre psykisk helbred for danskerne, og derfor går medicinalvirksomheden Lundbeck nu forrest sammen med en række små og mellemstore virksomheder for at skabe ny viden og innovative løsninger, som kan være til gavn for danskere med psykiske udfordringer.

– Vi går ind til udfordringen af to hovedårsager : Dels fordi vi, som international virksomhed, ønsker at tage et ansvar og bidrage til at løfte den psykiatriske sundhedsbyrde, som det danske samfund står overfor. Dels for at bringe vores faglige og kommercielle viden videre til de små og mindre virksomheder, som i dette regi får mulighed for at udvikle nye innovative sundhedsløsninger og digitale koncepter inden for mental sundhed, siger Karin Hamberg, Chief Medical Officer, Lundbeck.

72,8 millioner på vej til kampen for bedre mental trivsel

1. aug. 2023 overtog Lundbeck formandskabet i Erhvervsfyrtårn Life Science, som er et erhvervsfremmeinitiativ, der er udpeget til at accelerere udvikling og vækst samt skabe aktiviteter, der bl.a. fremmer innovation, forretningsudvikling og grøn omstilling på konkrete sundhedsområder.

Tilmeld dig nyhedsbrev i Danish Life Science Cluster – og få direkte besked om Erhvervsfyrtårnets calls

Lundbeck skal dermed være frontløber i at skabe nye partnerskaber og samarbejdsprojekter mellem bl.a. videninstitutioner, erhvervshuse, virksomheder og sundhedssektoren. Erhvervsfyrtårn Life Science er ét af otte regionale erhvervsfyrtårne, som netop har modtaget midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der er kommet ansøgninger for ca. 600 mio. kr. kroner, og bestyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at de har prioriteret de ansøgninger, som de vurderer bedst kan realisere visionerne. Erhvervsfyrtårn Life Science blev topscorer med en bevilling på 72,8 millioner til arbejdet for bedre mental sundhed.

Har allerede engageret 250 virksomheder

Erhvervsfyrtårnene fik deres første bevilling i 2022, hvor Erhvervsfyrtårn Life Science modtog 72 millioner til at igangsætte initiativer, der arbejdede for en anden sundhedsudfordring, Sund Vægt.

Novo Nordisk med adm. direktør Lars Fruergaard Jørgensen i spidsen, har haft formandskabet i Erhvervsfyrtårn Life Science – SUND VÆGT. På under to år er det lykkes partnerskabet at samle 38 private og offentlige partnere – heriblandt virksomheder, universiteter, pensionskasser, kommuner, hospitalsenheder og ministerier. Alle har været med til at igangsætte initiativer, der kæmper for sund vægt hos bl.a. skolebørn, gravide og på arbejdspladserne.

Flere end 225 private virksomheder har deltaget i aktiviteterne for at skabe løsninger til sund vægt.

Aktiviteterne involverer bl.a. skoler, kommuner, pensionskasser, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner. Derudover har SUND VÆGT engageret 250 virksomheder i hele landet.

Karin Hamberg, Chief Medical Officer, Lundbeck og Diana Arsovic Nielsen, dir. i Danish Life Science Cluster.

70 års erfaring og forskning skal bringes i spil

Disse resultater inspirerer nu Lundbeck til at overtage faklen fra Novo Nordisk og gå i spidsen for næste runde af Erhvervsfyrtårn Life Science. Lundbeck har mere end 70 års erfaring med behandling af  hjernesygdomme som depression, skizofreni, Parkinsons sygdom, alzheimers sygdom og migræne.

Denne viden skal nu sættes i spil sammen med en lang række små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som Erhvervsfyrtårn Life Science skal til at rekruttere. Lundbeck skal dels fungere som faglig videnpartner på en række innovationsinitiativer og vil desuden stille en række eksperter og fagpersoner til rådighed for de aktører, som de næste tre år bliver en del af fyrtårnet.

Læs mere om Erhvervsfyrtårn Life Science – Mental sundhed

Store virksomheder kan hjælpe SMV’er til udlandet

Udover at finde løsninger, der kan forbedre borgernes psykiske helbred, skal erhvervsfyrtårnene skabe vækst i store og små virksomheder – og endda lægge stenene til vejen ud på internationale markeder. Her er det afgørende, at de store danske internationale virksomheder som Lundbeck og Novo Nordisk rækker ud, mener Danish Life Science Cluster, Danmarks nationale life science-klynge.

– Inden for life science har Danmark et levende og innovativt startup-miljø, og de mange små virksomheder skal bruge de store virksomheder som løftestænger til de danske og udenlandske markeder og – desuden er muligheden for faglig og forretningsmæssig sparring unik. Derfor er det en gevinst, at først Novo Nordisk og nu Lundbeck bidrager til at løse tidens samfundsudfordringer, siger Diana Arsovic Nielsen, direktør i Danish Life Science Cluster, som er en del af hovedkonsortiet i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Se alle partnerne i Erhvervsfyrtårn Life Science II – Mental Sundhed

Arbejdet i erhvervsfyrtårnet omkring mental sundhed begynder 1. august.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union. 

For mere information

Enhedschef

Trine Søby Christensen

Danish Life Science Cluster
OPI og partnerskaber
HUB Nordjylland
+45 2883 8312