Hundredvis af virksomheder skal være en del af Erhvervsfyrtårn Life Science – rekruttering begynder senere på efteråret

250 virksomheder har allerede været en del af Erhvervsfyrtårn Life Science. Nu begynder initiativets næste fase, hvor målet er mindst lige så højt, når der skal skabes innovation og nye løsninger inden for mental sundhed. Vi skal turde satse på langsigtede effekter, hvis Danmark skal bevare sin plads i toppen af global life science, lyder det fra erhvervsfyrtårnets hovedkonsortium.

29-årige Alexander er et stjerneeksempel på én af fremtidens medarbejdere på psykiatriområdet. Han klarer sig godt på psykologistudiet, han har allerede fået udgivet en række videnskabelige artikler, og så har han et fagligt relevant studiejob, hvor han b.la. udfører statistiske analyser.

Men Alexanders liv kunne have set helt anderledes ud. For som 18-årig blev han indstillet til førtidspension pga. alvorlige mentale udfordringer, som var startet allerede i barndommen og havde ført til tre psykiatriske diagnoser. Heldigvis fandt Alexander vej til et liv med bedre mental trivsel ikke mindst pga. mødet med de rette behandlere og mentorer.

29-årige Alexander fortalte om sin kamp mod psykisk sygdom – og om vejen til mental trivsel – til hovedkonsortiet i Erhvervsfyrtårn Life Science.

Alexander er et typisk billede på et menneske, som vi skal forsøge at hjælpe i tide, mener Karin Jexner Hamberg, Chief Medical Officer, Lundbeck. Hun er ny formand for hovedkonsortiet i Erhvervsfyrtårn Life Science, og er klar til at stå i spidsen for projektets andet fokusområde, som bliver mental sundhed.   ​

– Lundbecks fokus og historie ligger på behandlingsområdet. Men gennem Erhvervsfyrtårn Life Science kan vi være med til at udrette så meget mere. Derfor er vi klar til at samarbejde og dele ud af vores viden til både offentlige og private, så vi kan sikre, at hver person kan få hjælp til at blive den bedste version af sig selv, siger Karin Hamberg.

Ens udfordringer kræver tæt samarbejde om løsninger  

Gladsaxe Kommune er nye partnere i Erhvervsfyrtårnet, og borgmester Trine Græse ser en klar fordel i, at de store sundhedsudfordringer som ’sund vægt’, der var fyrtårnets første tema, og ’mental sundhed’ får fokus i de stærke strategiske partnerskaber, som fyrtårnet er bygget på.

– Vi ser børn og unge i vores skoler og medarbejdere på vores arbejdspladser, som har udfordringer og ikke trives. Der er så mange gode liv, der spildes, fordi borgerne ikke får den rette hjælp, og billedet er det samme i alle landets kommuner. Derfor er det vigtigt, at vi går sammen om at ændre billedet, så vores borgere får den hjælp og støtte, de har brug for, siger borgmester Trine Græse.

Hendes drøm er, at Danmark kan blive det land, hvor der er plads til, at alle mennesker kan yde en indsats på arbejdsmarkedet.

Hør om erfaringer og kommende aktiviteter i Erhvervsfyrtårn Life Science på WHINN – Week of Health and Innovation

Samarbejder på tværs skal skabe resultater

Erhvervsfyrtårnets mål er, at Danmark skal være et fyrtårn, som resten af verden ser mod inden for life science og nye, teknologiske sundhedsløsninger. En lang række offentlige og private aktører går sammen om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber mellem bl.a. regioner, kommuner, pensionsselskaber, videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder.

Erhvervsfyrtårn Life Science har opsat en række kvalificerbare mål og succeskriterier for arbejdet i de næste tre år, hvor fokus er på sund vægt og mental sundhed.

Styregruppen i projektet har nedsat arbejdsgrupper for hvert enkelt mål​.

Rekruttering, information og kvalificering af deltagere til en række nye samarbejdsprojekter begynder senere på efteråret. Selve ansøgningsprocessen for nye projekter ligger i begyndelsen af 2024. Følg aktiviteterne på Erhvervsfyrtårn Life Science’ hjemmeside.

Læs også: Mental sundhed er en samfundsopgave – Erhvervslivet bør tage del i ansvaret

Skal bygge videre på erfaringer fra første fase

Første fase i Erhvervsfyrtårn Life Science har haft fokus på sund vægt, og her lykkedes det at engagere ca. 250 virksomheder. Flere end 50 virksomheder modtog økonomisk støtte til udvikling og test, og der blev etableret 45 samarbejder mellem offentlige og private projekter i løbet af fyrtårnets første to leveår. Vi skal nu bygge videre på erfaringerne fra disse aktiviteter og partnerskaber, når området for mental trivsel og sundhed også kommer i fokus.

– De emner, vi arbejder med i Erhvervsfyrtårn Life Science, er komplekse og har vidtrækkende personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Derfor kæver det mange partnere at opnå resultater, og her har vi bevist, at fyrtårnet kan fungere som platform for disse samarbejder. Vi kan se, hvor godt det er lykkes at etablere stærke relationer mellem private virksomheder og offentlige aktører, og disse erfaringer, skal vi nu bygge videre på, siger Kim Kjøller, bestyrelsesformand i Danish Life Science Cluster, som er en del af hovedkonsortiet i erhvervsfyrtårnet.

Vi skal turde satse på forebyggelse

I første periode af fyrtårnet havde Novo Nordisk formandskabet, og når Jeppe Theisen, General Manager for Novo Nordisk Denmark/Iceland, nu fortsætter som menigt medlem af hovedkonsortiet, er det med en klar opfordring til erhvervsfyrtårnets fremtidige arbejde.

– Fyrtårnet giver os en unik mulighed for at skabe bedre sundhed i Danmark, men også for at drive eksport af løsninger, så Danmark også i fremtiden kan stå stærkt på verdensmarkedet inden for life science. Vi skal turde satse på de langtidsholdbare effekter for samfund og patient. Og det betyder bl.a., at vi også skal turde satse på forebyggelse og tidlig opsporing – og ikke kun på behandling, siger Jeppe Theisen.

Det forventes, at Erhvervsfyrtårn Life Science får en betydelig plads i den kommende life science strategi.

Læs ny viden, evalueringer og rapporter fra Erhvervsfyrtårn Life Science

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union. 

For mere information

Projektleder

Kirsten M. Danielsen

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 2939 4481