Partnerskab mellem Danish Life Science Cluster og Udenrigsministeriet

Danske virksomheder inden for life science og velfærdsteknologi skal være klædt på til at imødekomme den stigende efterspørgsel for innovative løsninger fra de globale markeder. Danish Life Science Cluster har indgået et partnerskab med Udenrigsministeriet for at styrke den fælles indsats med internationalisering i de danske virksomheder og vidensinstitutioner mhp. at skabe mere innovation, eksport og vækst.

Baggrund

Life science og velfærdsteknologiindustrien er en af Danmarks klareste styrkepositioner, og området har været et eksporterhverv i markant vækst over de seneste år. Det har skabt unikke forskningsmiljøer og innovative virksomheder. Sammen med et stærkt sammenhængende sundhedsvæsen og en befolkning, der er teknologiparat, giver det Danmark særligt gode forudsætninger for at imødekomme den stigende globale efterspørgsel på nye og bedre sundhedsløsninger.

Formål og værditilbud med projektet

I Danish Life Science Cluster er en af vores målsætninger at arbejde strategisk med internationalisering af danske virksomheder og vidensinstitutioner. Formålet er at bringe dansk viden, innovationer og løsninger i spil til globale udfordringer og/eller at hjemtage international viden til danske udfordringer.

Derfor har vi indgået et partnerskab med Udenrigsministeriet, herunder the Trade Council og Innovation Center Denmark.

Hermed kan vi tilbyde tilpasset assistance til danske virksomheder og vidensinstitutioner. Interesserede kan eks. deltage i et internationaliseringsforløb enten via Danmarks ambassader, regionernes erhvervshuse, de syv innovationscentre eller via generalkonsulater og handelskontorer i over 60 lande.

Vi vil løbende udvikle nye relevante projekter og platforme for at skabe internationalisering med vores samarbejdspartnere under partnerskabet, heriblandt enkeltstående tilbud, samt længerevarende forløb.

Fælles for dem er, at de er matchet med behovene hos virksomheder og vidensinstitutioner, uanset om der er tale om innovations- eller markedsdrevne tilbud. Se mere herunder.

Hvis du ønsker at lære mere om partnerskabet mellem Danish Life Science Cluster og Udenrigsministeriet, eller hvordan det kan komme virksomheder eller vidensinstitutioner til gode, så kontakt venligst Internationaliseringsrådgiver Marco Thomas Lund, mtl@danishlifesciencecluster.dk


The Trade Council (TC) er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. TC hjælper danske virksomheder med innovation, eksportstart og udvidelse af aktiviteter til nye markeder. TC er til stede i mere end 70 lands, hvor de arbejder tæt sammen med erhvervslivet og har et stærk kendskab til de lokale markeder.

Innovation Centre Denmark (ICDK) er et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, der styrker dansk innovation i virksomheder og vidensinstitutioner. ICDK hjælper danske virksomheder, startups og videns- og forskningsinstitutioner med adgang til internationale videns- og innovationsmiljøer, samt international skalering af deres forretning. De syv danske innovationscentre er placeret i de stærkeste innovationsmiljøer verden over og kan derfor sikre at dansk innovation er på forkant med fremtidens teknologi og viden. Du kan læse mere omkring hvad de enkelte centre har af ekspertise og kompetencer her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster