AI x Health Innovation Camp (Boston)

Arbejder din startup med digital hospitalsteknologi og er du interesseret i det amerikanske marked? Deltag i forløbet ”AI x Health Innovation Camp” i Boston og få en grundlæggende forståelse for strukturer og markedsmekanismer i den amerikanske hospitalssektor, samt sparring med en række af de mest innovative amerikanske hospitaler, klinikere og investorer fra økosystemet på den amerikanske østkyst.

AI x Health Innovation Camp er et accelerationsforløb til danske startups eller scaleups, der arbejder med innovative digitale hospitalsløsninger. Deltagende virksomheder får mulighed for at deltage i et skræddersyet program mhp. at styrke de deltagende startups mulighed for at tilpasse sine løsninger til amerikanske hospitalers konkrete behov, samt arbejde målrettet for at udvikle deres regulatoriske og market access strategi for det amerikanske marked.

Programmet består bl.a. af:

  • workshops med amerikanske eksperter
  • pitching og feedback-sessioner med amerikanske interessenter såsom hospitaler, KOLs, investorer, iværksættere og forskningsinstitutioner.

Derudover lægges der stor vægt på at løfte deltagernes viden omkring regulatoriske og reimbursement forhold, som er ekstrem vigtigt for virksomheder, som arbejder engageret med markedsadgang til det amerikanske hospitalsmarked.

Udover at skabe muligheder for strategiske samarbejder mellem de amerikanske hospitaler og danske startups, øger programmet også potentialet for fremtidig eksport og vækst af dansk sundhedsinnovation.

Hvorfor deltage i AI x Health Innovation Camp?

Amerikanske hospitaler er konstant på udkig efter innovative løsninger, der kan løse nuværende udfordringer og imødekomme ’unmet medical needs’ (behovet for sundhedsydelser, der ikke bliver dækket af det eksisterende sundhedssystem).

Der er stor interesse fra hospitalerne om at skabe nye partnerskaber og afprøve internationale løsninger.

For en dansk virksomhed er innovationsrejsen til de amerikanske hospitaler dog mere kompleks. På denne rejse skal virksomheden både være opmærksom på integration med de enkelte hospitalssystemer samt skaleringsmuligheder. Det er samtidig centralt, at man som dansk virksomhed fra start møder relevante ’hospital champions’ (læger eller sygeplejersker), der er villige til at teste ekstern innovation.

Et stærkt strategisk samarbejde

Når en dansk virksomhed har etableret samarbejde, skal løsningen integreres – en proces der kan påvirkes af faktorer såsom økonomi, regulatoriske krav og for så vidt angår den amerikanske udbudslov.

Derfor har Innovation Centre Denmark i Boston – i samarbejde med amerikanske hospitaler og økosystemet i Boston – udviklet programmet AI x Health Innovation Camp som skal bidrage til at øge mulighederne for fælles udvikling og samarbejde, samt innovation, afprøvning og integration af danske løsninger på amerikanske hospitaler.

Ambitionen er, at virksomhederne i et tidligt udviklingsstadie af den konkrete løsning introduceres til de skiftende behov på amerikanske hospitaler. Hertil eksponeres virksomhederne for amerikanske klinikere, der kan advokere for deres teknologi, samtidig med at deres viden om bl.a. regulatoriske krav styrkes.

Hvornår foregår det?
Turen finder sted 20-24 maj, 2024 i Boston og er en glimrende mulighed for at mødes og netværke med økosystemet og potentielle samarbejdspartnere, ligesom de amerikanske programdeltagere forventes at følge op med et besøg til Danmark i efteråret 2024.

Vær opmærksom på, at de første to dage ikke er obligatoriske, men en mulighed for at deltage i MassGeneral Brighams innovationsbootcamp MESH.

Deltagelse i accelerationsforløbet koster DKK 11.200 forudsat, at man er startup eller SMV og lever op til de generelle krav for støttetildeling (SMV-definition og de minimis). Herudover skal rejse- og hoteludgifter dækkes af virksomheden.

Profil og krav for deltagelse
For at komme i betragtning til at deltage i AI x Health Innovation Camp, skal virksomheden udvikle digitale hospitalsløsninger, gerne støtteredskaber til klinisk beslutningstagen, optimering af hospitalsworkflows eller lignende, som er højt efterspurgt blandt amerikanske hospitaler. Derudover er det en fordel som minimum at have Proof of Concept og lovende resultater fra danske klinikker eller hospitalsafdelinger.

Vigtigst af alt forventes deltagende virksomheder at vise engagement og en seriøs tilgang til at arbejde målrettet for at skabe samarbejde med og markedsadgang til den amerikanske hospitalssektor.

Som virksomhed skal man kvalificeres forud for godkendes til deltagelse, så er du interesseret i at høre nærmere, så ræk ud til Marco Thomas Lund, Internationaliseringsrådgiver.

Innovationscampen AI x Health Innovation Camp er et samarbejde mellem Danish Life Science Cluster, Healthtech Hub Copenhagen, Innovation Centre Denmark i Boston og det anerkendte amerikanske hospital Mass General Brigham.