Dialogmøde om muligheder for danske virksomheder med digitale sundhedsløsninger i svenske kommuner

Har din virksomhed digitale løsninger målrettet kommunalsektoren? Og er I interesseret i det svenske marked? Deltag i dialogmøde med Danish Life Science Cluster, Erhvervshus Hovedstaden og Danmarks Ambassade i Sverige.

Den svenske sundhedssektor står over for en række store udfordringer tilsvarende dem vi kender i Danmark, bl.a. omstillingen til en langt større grad af sundhedsydelser der skal leveres i borgernes eget hjem. Det udgør et stort potentiale for danske virksomheder med digitale sundhedsløsninger til at komme i spil til at blive leverandører og samarbejdspartnere for den offentlige sektor.

For at udforske potentialet og konkrete muligheder nærmere, afholder Danish Life Science Cluster, Erhvervshus Hovedstaden og Danmarks Ambassade i Sverige et dialogmøde med en række nøje udvalgte danske SMV’er, som både har den rette profil og udviser interesse for at udvikle deres aktiviteter i Sverige i løbet af 2024.

På mødet vil SMVerne blive præsenteret for en række oplagte aktiviteter, som skal styrke forståelsen for at udvikle sin forretning og etablere sit netværk målrettet den svenske kommunalsektor, men der vil også være muligheden for at få indflydelse på de konkrete aktiviteter, dialogpartnere og relevante besøg (fx messer og feltbesøg), som skal være fokusområder i den samlede indsats i 2024.

Det er gratis at deltage i dialogmødet, men ønsker virksomheden at deltage i de markedsrelaterede aktiviteter – som defineres og samudvikles mellem Danish Life Science Cluster, Erhvervshus Hovedstaden, Danmarks Ambassade i Sverige og de deltagende danske virksomheder – kan det forventes, at der vil være egenbetaling for deltagelse i aktiviteter, møder og besøg (defineres i fællesskab).

Det skal du være opmærksom på

For at komme i betragtning til at deltage i de markedsrelaterede aktiviteter er det vigtigt at opfylde følgende krav:

  • Leve op til reglerne for SMV-tilskud (SMV-definition, samt EUs de minimis regler).
  • Minimum 5 ansatte, gerne 10.
  • Have veldokumenteret proof of concept, samt kommercielle referencer fra Danmark.
  • Have gjort sig konkrete tanker om internationalisering (eksisterende eksport er ikke et krav, men et plus med eksporterfaringer fra andre markeder).

Interesserede virksomheder bedes række ud til Marco Thomas Lund eller Nils Robenhagen (nilrob@um.dk) for en nærmere screening og kvalificering af jeres virksomhed.

 

Tilmeld dig her