Innovationskraft 23-24: Life Science og velfærdsteknologi

Innovationskraft 23-24 styrker virksomheders – særligt SMV’ers – produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem videninstitutioner, virksomheder og andre aktører inden for life science området.

Gode vækst- og konkurrencevilkår for SMV’er

Projektets formål er todelt. På den ene side understøtter det Danish Life Science Clusters arbejde for at skabe gode vækst- og konkurrence vilkår for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) inden for branchen life science og velfærdsteknologi.

Bedre og lige sundhed for alle

På den anden side står det danske sundheds- og velfærdssystem overfor store demografiske og sundhedsmæssige udfordringer med stigende aldrende befolkning, flere kronikere, faldende arbejdsstyrke og samtidig opretholde kvaliteten for sundhedsbehandlingen til den enkelte borger eller patient. Udviklingen og implementeringen af innovative teknologier er en væsentlig faktor i at løse disse sundhedsmæssige udfordringer.

Tæt offentlig-privat samarbejde og samspil

Derfor kræver den teknologiske udvikling et tæt offentlig-privat-samarbejde og samspil. De innovative virksomheder, som udvikler de nye teknologier, skal tæt på behovene i kommunerne og på hospitalerne, så teknologierne bliver målrettet sundhedsdriften. Og hospitaler og kommuner har brug for dels at få indsigt i det teknologiske potentiale, men også kendskab og netværk til virksomhederne med relevante produkter og service.

Med projektet, Innovationskraft 23-24: Life Science og velfærdsteknologi. igangsætter klyngen en række aktiviteter, der skal understøtte og udbygge offentlig-privat-samarbejde.

Aktiviteter i projektet

Projektet vil bl.a. involvere:

  • Konferencer – ny viden og tendenser formidles mellem virksomheder og offentlige aktører. Her er muligt at møde den næste samarbejdspartner.
  • Faglige netværk og match making – sætter fokus på at gøre samarbejdsrelationerne stærkere. Netværkene er enten målrettet udviklingen af konkrete teknologier til hospitaler og kommuner. Netværkene kan også tage udgangspunkt i en specifik problemstilling fra sundhedssektoren, som et konkret offentlig-privat-samarbejde kan tage afsæt i.
  • Samarbejdsnetværk – skaber konkrete samarbejdsfora mellem virksomheder, kommuner og hospitaler, hvor virksomheder kan få input til koncepter for nye produkter eller services. Det kan også være feedback på eksisterende produkter, der skal tilpasses en ny kunde eller sektor. Deltagere fra kommuner eller hospitaler vil få et bedre indblik i de teknologier, der kan optimere behandlingen af patienter/borgere eller sundhedspersonalets arbejde.
  • Booster Board – ekspertpaneler af virksomheder, kommuner og hospitaler giver konkret feedback på teknologier tilpasset kommuner eller hospitaler.

Projektets værditilbud

  • Indsigt i behovene i den offentlige sundhedssektor og bedre viden om de teknologier, der kan medvirke til at løse de store sundhedsudfordringer
  • Netværk mellem virksomheder og potentielle samarbejdspartnere i kommuner og hospitaler.
  • Konkret viden, der kan give bedre forudsætninger for salg og implementering af produkter inden for life science- og velfærdsteknologiområdet.

Projekterne er medfinansieret af Den Europæiske Union:

  • Innovationskraft 23-24: Life Science og velfærdsteknologi – Klyngetilsagn med et samlet budget på DKK 13.089.150,00 hvoraf DKK 5.020.050,28 er EU-midler
  • Innovationskraft 23-24: Life Science og velfærdsteknologi – virksomhedstilsagn med et samlet budget på DKK 4.362.050,00 hvoraf DKK 1.788.440,50 er EU-midler

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster