Del og genbrug – styrk din spredning af innovation

Alle kan se værdien i det. Men hvorfor er det så svært at dele og genbruge velfærdsteknologiske løsninger på tværs af sektorer, organisationer og afdelinger? Og hvad er de gode greb til at arbejde systematisk med spredning, så det bliver mere enkelt? Deltag på temadag om bl.a. spredningsteori, databehandleraftale og gevinstrealisering.

Vi skal blive bedre til at dele og genbruge løsninger på tværs af sektorer, organisationer og afdelinger – og gøre det sammen. Men de enkelte kommuner har forskellige formål for projekter, gevinstrealisering og databehandleraftaler  – og det er ofte en barriere for spredning af innovative løsninger på tværs af kommunerne.

På dette arrangement vil du blive præsenteret for potentielle bud på løsninger, der kan bane vejen for fremtidens implementering og skalering i det offentlige gennem workshop, oplæg, debat og dialog.

Hvad får du ud af at deltage?

– Få forsknings- og praksisbaseret viden om, hvad spredning af innovation er.
–  Gå hjem med værktøjer, tips og tricks til at dele og genbruge innovationer i din kommune.
– Få indblik og kendskab til fire konkrete innovationer – og prøv på egen krop de første skridt i at genbruge en af de fire innovationer.

Program

Kl. 9.00 – 9.30 Ankomst, registrering & netværk

Kl. 9.30 – 9.40 Velkommen 
v. Sara Rosager, projektleder, Assens Kommune og Lotte Kappel, Community Manager, Danish Life Science Cluster

Kl. 9.40-12.00 Spredning af innovation – ny viden og konkrete værktøjer (workshop)
v. Majken Præstbro, relationschef og Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, Center for Offentlig-Privat innovation (CO-PI)

 • Hvad er spredning af innovation?
 • Hvordan kan du mere struktureret og systematisk arbejde med at dele og genbruge innovation, så de gode løsninger, der har givet værdi et sted, også giver værdi et nyt sted?

Der er herefter mulighed for at deltage i følgende tre workshops:

 1. Databaseret ruteplanlægning i hjemmeplejen
  v. Sebastian Trautner stabsleder og Maria Bondesen organisationskonsulent, Helsingør Kommune og Tommy Wiborg partner PA consulting.
 2. Digitalt tilsyn – Sygeplejerske på væggen
  v. Sander Louis Lorrel, Velfærdsteknologi Konsulent, Næstved Kommune og Mikkel Wad Thorsen, CEO, Teton.ai
 3. Fra umoden teknologi til skalering – VR-briller til ældre
  v. Rikke Augustinus, udviklingskonsulent i Kolding Kommune, og Jesper Roy, direktør i TakeawalkVR
 4. Arkiveringsrobot optimerer arkivering af vævsprøveglas i patologien
  v. Tina Green, cheflæge, Odense Universitetshospital og Rasmus Agerskov, Sales Manager, KILDE A/S Automation

Efter workshoppen vil du have øget din viden om spredning af innovation og opbygget kompetencer til konkret at dele egne og genbruge andres løsninger.

Kl.12.00 – 13.00 Frokost & netværk

Moderator på eftermiddagens program er Frederik Mølgaard Thayssen, projektleder Alexandra Instituttet.

Kl. 13.00 – 14.00 Oplæg efterfulgt af dialog: Vi skal lykkes nu! – Vi har hverken tid eller råd til at vente
v. Mette Tange Vestergård, Chefkonsulent LEAD

Der er behov for indgående fokus på implementerings- og forankringsdelen i arbejdet med tilegnelsen af nye systemer/teknologier. Det skal sikre succesfuld overgang fra afprøvning og implementering til drift og til gevinstrealisering for såvel kommunerne, andre offentlige aktører og leverandørerne.

Forskellige tilgange til målsætninger, implementering, drift, skalering og gevinstrealisering kan være en barriere for spredning af innovative løsninger internt og på tværs:

 • Hvordan kan vi arbejde med ambitionsniveauet for det daglige arbejde – så det er relevant og værdiskabende for den enkelte kommune/aktør/leverandør?
 • Hvad er aktørens og leverandørens primære opmærksomhedspunkter i beslutningen af ambitionsniveauet for målsætningen, samt skaleringen for de tiltag som igangsættes?
 • Effektopfølgning er en læringsproces og ikke ren effektopgørelse. Hvordan sikrer vi, at denne læringsproces finder sted – med fortsat fremdrift for øje, så gevinstrealiseringen opnås?

Kl. 14.00 –14.15 Netværk & kaffe

Kl. 14.15 – 15.15 Oplæg efterfulgt af dialog:  Én tværkommunal databehandleraftale – er det muligt?
v. Henrik Houmøller Sprøgel, sekretariatschef i Det fælleskommunale Databehandlersekretariat

En barriere for spredning af løsninger på tværs af kommuner er, at databehandleraftaler håndteres forskelligt fra kommune til kommune. Hvilke forhold ligger til grund for, at kommunerne vurderer forskelligt i forhold til databehandleraftaler?

Sekretariatet har udarbejdet en fælles skabelon til indgåelse af databehandleraftaler for kommuner og leverandører, som skal gøre det nemmere at indgå aftaler og derved mindske forskellene mellem kommunerne.

Kl.15.15 – 15.30 Opsamling of afslutning  
v. Frederik Mølgaard Thayssen, projektleder, Alexandra Instituttet

Dette arrangement er et samarbejde mellem Assens KommuneAarhus KommuneCO-PI (Center for Offentlig-Privat Innovation)Alexandra Instituttet og Danish Life Science Cluster og er en opfølger til det tidligere ‘Fremtidsskibet – inspirationstur til Norge‘.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.