Fremtidsskibet – inspirationstur til Norge

Nordmændene tager kvantespring inden for sensor- og velfærdsteknologi. Deltag på denne tur til Norge og få inspiration og perspektiv til også at få skabt lignende udvikling i Danmark.

Norges brug af sensor- og velfærdsteknologi til gavn for borgere

Den norske regering har længe arbejdet målrettet med at digitalisere den norske sundheds- og ældresektor.

En væsentlig del af det arbejde relaterer sig til landets velfærdsteknologiprogram, som sætter fokus på anvendelse af digitale løsninger der øger den enkelte borgers livskvalitet, egenmestring og muligheder for at leve længst muligt i eget hjem.

Programmet har haft bred effekt i de norske kommuner og har for alvor sat skub i anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger.

Samtidig har Norge igennem flere år ligeledes anvendt sensorteknologiske løsninger, som i Danmark fortsat møder lovgivningsmæssige barrierer. Det drejer sig fx om video- og bevægelsesteknologi, der kan anvendes som supplement til støtte og omsorg, når borgeren ikke selv kan give samtykke.

Frikommuneforsøg har vist, at teknologien bidrager til bedre søvn- og livskvalitet, mere privatliv og mindre indgribende overvågning – men i Danmark begrænser den nuværende lovgivning fortsat anvendelsen.

Deltag på ‘Fremtidsskibet – en inspirationstur til Norge’ den 17.-19. august 2022

På denne inspirationstur samler vi en række beslutningstagere fra bl.a. kommuner, styrelser, ministerier og virksomheder på Oslo-båden, hvor vi sammen bliver klogere på udfordringerne i Danmark og løsningerne i Norge. Når vi kommer frem, skal vi se en norsk løsning i praksis på et plejehjem.

Vi stiller skarpt på de juridiske og organisatoriske rammer, som har sikret implementeringen i Norge, og vi debatterer, hvordan sensor- og velfærdsteknologi kan få større udbredelse til gavn for borgerne i Danmark.

På turen kommer du til at arbejde eksperimenterende, konkret og samskabende med de andre deltagere. Og hjemvendt fra Norge – fuld af inspiration – er du klar til at skubbe på for at samme udvikling kan ske i Danmark.

Program

Ud- og hjemrejse på Oslobåden: Oplæg og Workshop
Hvor er vi i Danmark og hvad har vi forsøgt?

  • Oplæg om resultater og erfaringer fra frikommuneforsøg med sensorteknologi og kamera-kig i Danmark
   v/ Stinne Aaløkke Ballegaard, chefanalytiker, VIVE
  • Oplæg om rammerne for anvendelsen af ’tryghedsskabende velfærdsteknologi’ i Danmark fra Rådet for
   Tryghedsskabende Velfærdsteknologi
   v/ Max Peder Jensen, socialfaglig konsulent, Socialstyrelsen

Fremtidsworkshop

  • Dialog om perspektiverne for anvendelsen af sensor- og velfærdsteknologi til gavn for borgere i Danmark –
   Hvor vil vi gerne hen og hvad skal der til for at det sker?

Besøg i Norge

  • Inspirationsoplæg om tilrettelæggelsen og erfaringer med velfærdsteknologi-programmet i Norge
   v/Kristin Standal, projektleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Kommunesektorens Organisasjon (KS)
  • Inspirationsoplæg om de muligheder og dilemmaer som de norske rammer for anvendelsen af velfærds- og
   sensorteknologi, herunder kamerakig, giver
   v/ Bjørnar Alexander Andreassen, programleder Nasjonalt
   velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet
  • Besøg på plejehjemmet Lindeberg i Oslo og møde med ledere og medarbejdere der kan fremvise og fortælle om erfaringerne med:
  • Velfærdsteknologi som anvendes som led i det norske velfærdsteknologiprogram og som i Danmark
   fortsat møder lovgivningsmæssige og organisatoriske barrierer v/Lindeberghjemmet

Inspirationsturen til Norge er arrangeret af Gladsaxe Kommune og Danish Life Science Cluster med hjælp fra ATEA, RoomMate, Lindeberghjemmet og Dansk Design Center.

Foto: Alleksana – Pexels