• Kontakt
  • Tilmeld nyhedsbrev
  • Dansk Google EN
    Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Innovationsprojekter

Nybrud er et forsknings- og innovationsprojekt i samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus, Region Midtjyllands IT-afdeling og Danish Life Science Cluster. Projektet er finansieret af Region Midtjylland med 1,87 mio. kr. via deres sundhedsinnovationspulje og løber frem til udgangen af 2021.

I dette Cirkular Co-Creation projekt – Personlig medicinering til patienter med leddegigt – er fokus at udvikle et koncept, der muliggør en personlig tilrettelagt behandling med, og dosering af, medicinen Methotrexat.

I dette Circular Co-Creation – Plantebaseret proteinpulver til ældre i ernæringsrisiko – er målet at udvikle og teste en plantebaseret og bæredygtig krumme (crumble), udviklet af et restprodukt i kartoffelmelsproduktionen. Produktet skal anvendes i madproduktionen i storkøkkener, så de ernæringssvækkede ældre får opfyldt deres behov for ekstra protein på en smagfuld måde.

I dette Circular Co-Creation projekt – Sundhedsrelateret adfærdsændring – fokuserer vi på to centrale elementer, når der udvikles produkter til sundhedsvæsenet.

Mange produkter ender deres levetid inden borgerne og sundhedssektoren får gavn af dem. Syddansk OPI-pulje 2019-2021 giver syddanske virksomheder en unik mulighed for at få testet, tilpasset produkter/services eller få dokumentation for produktets effekt.

Circular Co-Creation projektet – Tværsektoriel kostregistrering – er et projekt i krydsfeltet mellem fødevarer og sundhed.

Tværspor er et tværsektorielt samarbejdsprojekt, der har til formål at opnå større viden om årsager til patienters uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, så der kan arbejdes for en målrettet indsats og forbedring af det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

VIND styrker danske virksomheder med datadrevet forretningsudvikling inden for sundhed og velfærd. Det gøres gennem tre innovationspartnerskaber, der har fokus på forskellige datasæt og forskellige brugerbehov.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster