TVÆRSPOR

Tværspor er et tværsektorielt samarbejdsprojekt, der har til formål at opnå større viden om årsager til patienters uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, så der kan arbejdes for en målrettet indsats og forbedring af det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Forskningsprojektet TVÆRSPOR startede i 2017 og danner i dag grundlag for projekter, der skaber mere individualiserede behandlingsforløb, bedre forebyggelse samt udvikler og implementerer beslutningsstøttemodeller i sundhedsvæsenet.

Dette skal alt sammen komme borgere og klinikere til gavn og være med til at sikre et mere proaktivt sundhedsvæsen i fremtiden.

Visionen med TVÆRSPOR er at videreudvikle en tværsektoriel datakohorte, der skal agere som forskere og innovatørers foretrukne datakilde. TVÆRSPOR skal danne grundlag for både AI og klassiske epidemiologiske projekter, der på højeste internationale niveau bidrager med viden til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.

Praktisk

TVÆRSPOR startede med at koble data på tværs af sektorer i Horsens-klyngen bestående af 220.000 borgere over 18 år, som er bosat i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommune. Sidenhen er TVÆRSPOR blevet udvidet og kommer til at indeholde sundhedsdata på tværs af sektorer for alle borgere i Region Midtjylland.

For at dette kunne lade sig gøre, er der udviklet en sikkerhedsmodel med juridisk hjemmel, en IT-infrastruktur samt foretaget modellering af diverse datakilder.

Adgang til data

Ligger du inde med et forsknings- eller innovationsprojekt, som kan forbedre den tværsektorielle indsats, kan du ansøge om adgang til TVÆRSPORs sundhedsdataplatform.

Læs mere på www.tvaerspor.dk

Partnere:

  • Regionshospitalet Horsens
  • Horsens kommune
  • Hedensted kommune
  • Odder kommune
  • Skanderborg kommune
  • Aarhus Universitet

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster