Sundhedssektoren føles som lukket land for AI-udviklere – færdige løsninger er ikke en mulighed

Hvordan kommer jeg ind på sundhedsområdet med min AI-løsning? Vi har samlet en række anbefalinger fra tre eksperter, der giver deres råd til, hvordan AI-virksomheder kan udvikle og sælge til den danske sundhedssektor. Eksperterne er enige om, at AI-leverandører skal være skarpe på agilitet, netværk og fundraising – og så skal de have en god portion tålmodighed.

Det er en stor udfordring for leverandører af AI-løsninger at komme ind på markedet i den danske sundhedssektor. Tal fra Danmarks Statistik viser ellers, at over halvdelen af de danske virksomheder, der anvender AI-løsninger, har købt en færdig løsning hos en leverandør.

Men den mulighed findes ikke i sundhedssektoren, hvor AI- og  machine-learnings-løsninger skal trænes og udvikles på lokale data. Derfor er sundhedssektoren ikke et let marked at tilgå for mange AI-leverandører.

Det mener blandt andre Tina Juul, konsulentdirektør i virksomheden IQVIA, som har arbejdet med den danske sundhedssektor i mere end 15 år.

– Markedet for AI-løsninger på sundhedsområdet er fortsat umodent. Der er stadig kun et begrænset antal løsninger, der er godkendt som medicinsk udstyr, og efterspørgslen og investeringsvilligheden er fortsat begrænset. Desuden er mange af leverandørerne start-ups med få års erfaring, og det betyder desværre, at mange virksomheder giver op i processen, siger Tina Juul.

Hun fortæller dog, at både klinikere og udviklere er enige om, at potentialet er enormt for fx machine learning-baserede beslutningsstøtteværktøjer og løsninger til billeddiagnostik.

Det store potentiale var grunden til, at Danish Life Science Cluster for nylig afholdte et Booster Board-event, hvor leverandører af AI-løsninger kunne få sparring til deres vej ind på det danske sundhedsmarked.

Er du klar til at teste din AI-løsning i sundhedssektoren?

Kontakt Danish Life Science Cluster for relevante testmuligheder

Hospitaler er klar til dialog

Tina Juul var ekspert til sparringen med virksomhederne sammen med bl.a. daglig leder i Centre for Clinical Artificial Intelligence (CAI-X) Peter Børker Nielsen. CAI-X er et forsknings- og innovationscenter mellem Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH). CAI-X har blandt andet til formål at udvikle nye løsninger inden for klinisk kunstig intelligens og hermed også facilitere samarbejdet mellem virksomheder, klinikere og forskere.

Peter Børker Nielsen er enig med Tina Juul i, at mange AI-løsninger ikke er modne til at tage i brug på hospitalerne. Men der er altid interesse for at samskabe innovative og værdiskabende løsninger sammen med eksterne parter, mener han.

– Det ER svært for en virksomhed at komme ind på et dansk hospital med en AI-løsning, for vi kan desværre ikke bare ukritisk kopiere en løsning fra ét hospital til et andet. Der vil altid være forskel på de data, algoritmen er trænet på og på de faktorer, vi tillægger værdi. Men vi er altid åbne for at indgå i dialog med henblik på samarbejde med leverandører for at finde fælles muligheder, forklarer Peter Børker Nielsen.

Virksomheder bliver bedre til at være fleksible

Peter Børker Nielsen oplever heldigvis, at virksomhederne løbende bliver mere fleksible og modne til lokale tilpasninger. Desuden bliver de bedre til at tænke ’patienten først’.

– Det er klart en fordel, at virksomhederne er agile og åbne i forhold til videreudvikling af deres idé og til at tænke patienten og sundhedspersonalet ind i løsningen. På den måde rammer vi bedst det aktuelle kliniske behov, som er så vigtigt i forhold til implementering og ibrugtagning af ny teknologi, mener Peter Børker Nielsen.

Tag sundhedspersonalet med i udviklingsarbejdet

OUH har netop lanceret en digital indgang, der skal lette adgangen til samarbejde for virksomheder, der ønsker at udvikle og levere AI-løsninger. Rigshospitalet i København har i en årrække brugt et lignende skema, kaldet et pitchboard. Her bliver nye ideer sat i partnerskab med sundhedspersonale, så udviklerne hele tiden har adgang til viden om udfordringer, krav og arbejdsgange på hospitalet.

Anbefalingen til virksomhederne fra innovationschef på Rigshospitalet, Henning Langberg er, at udviklerne skal tage kontakt til hospitalet tidligt i deres forløb.

– AI-løsninger skal tilpasses den organisation, de er tiltænkt. Når medarbejdere fra klinikken er med i udviklingsarbejdet, så sikrer virksomhederne sig et ejerskab blandt medarbejderne. Det højner interessen for at implementere løsningen efterfølgende, mener Henning Langberg.

Hvem skal betale for jeres løsning?

Desuden anbefaler innovationschefen, at virksomhederne tænker deres markedsplan til ende. Virksomheden er nødt til at have et klart realistisk billede af, hvem der skal have værdi af deres løsning – og hvem der vil betale for den.

– Derudover skal virksomheden vise os, at der er tænkt datasikkerhed og klinisk ansvar ind. Mange AI-løsninger udvikles i startup-virksomheder, og inden vi investerer i et samarbejde, skal vi vide, at virksomheden har ballast til et langt udviklingsforløb. Her kommer de små virksomheders agilitet i spil. De kan hurtigt tilpasse sig omstændighederne, men de bliver også udfordret af usikkerheden for, om virksomheden består og kan løfte ansvaret, når først algoritmen er udviklet, forklarer Henning Langberg.

Finansiering og fundraising

Alle tre eksperter er enige om, at økonomien også er en vigtig faktor hos en AI-leverandør. Derfor kan et innovationsprojekt i samarbejde med klinikerne (OPI) være en god løsning.

– I et innovationsprojekt er det muligt at udbygge sit netværk, samtidig med at leverandøren opnår viden om fx indkøbsprocessen på det konkrete sygehus. Desuden får virksomheden støtte til at drive udviklingen, så den ikke går i stå. Markedet gør det svært for leverandørerne at skalere deres løsninger. Derfor har man brug for alt den hjælp, man kan få som virksomhed eller start-up, siger Tina Juul fra IQVIA.

Interesseret i et innovationsforløb?

Data, digitalisering og AI er alle kerneområder i Danish Life Science Cluster, og vi driver en række projekter, hvor samskabelse, test og udvikling er i fokus. Kontakt os, hvis jeres løsning er klar til test eller videreudvikling med personale på et hospital eller i en kommune.

Læs mere om nogle af data-initiativerne i Danish Life Science Cluster her:

Care-AI

Clinical Decision Support System

HealthD360

Projekt Genstart: Analyser til bedre brug af sundhedsdata

TVÆRSPOR

Billeder: privat og fra Pixabay

For mere information

COO

Søren Møller Parmar-Sielemann

Danish Life Science Cluster
Direktion
HUB Syddanmark
+45 2932 7470