Clinical Decision Support System

CDSS er et forskningssamarbejde der udvikler et klinisk beslutningsstøttesystem – som med kunstig intelligens skal hjælpe sundhedspersonalet i kommuner og på hospitaler med at identificere borgere, der er i risiko for akut indlæggelse. Beslutningsstøttesystemet hedder Clinical Decision Support System (CDSS), og har baggrund i et koncept udviklet i projektet TVÆRSPOR.

Det er et spændende og visionært forskningssamarbejde, som er rigtig interessant for Danish Life Science Cluster at være involveret i. Det er et projekt der bringer danske sundhedsdata i arbejde på en helt ny måde og som bekræfter, at tværsektorielt og tværfagligt samarbejde er nødvendigt, hvis vi virkelig skal ændre på noget i sundhedsvæsenet. Målet i projektet er, at kunne komme til at anvende sundhedsdata til udvikling af nye arbejdspladser for sundhedsdata er et konkurrenceparameter på verdensplan – og når de kobles med dygtige teknologiske virksomheder, så har vi mulighederne for vækst, siger Gitte Kjeldsen, Projektleder Danish Life Science Cluster

Projektet rummer også et kæmpe potentiale for både borgere og samfund, hvis man formår at reducere antallet af indlæggelsesdage, hvilket er ambitionen bag forskningssamarbejdet, som med kunstig intelligens vil hjælpe sundhedspersonale på tværs af sektorerne med at sætte tidligere ind med forebyggende indsatser.

Der er i alt fem arbejdspakker i projektet:

  • Udvikling og validering af en algoritme til tidlig identifikation af borgere i risiko for akutte indlæggelser
  • Afdækning af videnskabelige og ‘best-practice’ basererede interventioner i relation til tidlig forebyggelse af akutte indlæggelser
  • Produktudvikling og test af beslutningsstøttesystemet i relation til lovgivning, datasikkerhed, it-arkitektur og brugergrænseflader
  • Produktmanual rettet mod fremtidige aftagere og brugere
  • Projektledelse og udvikling af forretningsmodel.

Forskningsprojektet løber over en 3-årig periode og forventes at resultere i et klinisk beslutningsstøttesystem, der vil kunne kommercialiseres og implementeres i kommunerne, almen praksis og hospitalsvæsenet.

Forskningsprojektet er støttet af Innovationsfonden. Desuden bidrager Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland og Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner, samt praktiserende læger med viden til forskningsprojektet.

 

Læs mere om CDSS på projektets hjemmeside

Projektet er støttet med 11,3 mio. fra Innovationsfonden.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster