Styrket dansk deltagelse i Horizon Europe gennem viden- og erhvervsklynger

Gennem projektet støtter Danish Life Science Cluster danske virksomheders internationalisering via deltagelse i internationale forsknings- og innovationsprojekter herunder særligt Horizon Europe programmet, med fokus på at omsætte ny viden til værdi især for virksomheder i Danmark.

Danmark var det næstbedste land i Europa til at hjemtage forsknings- og innovationsmidler fra Horizon 2020, hvilket kan tilskrive forskningsinstitutionernes kapacitet til at hjemtage midler fra programmet. Derimod var de danske virksomheders deltagelse i Horizon 2020 lavere end det europæiske gennemsnit.

Gennem Horizon Europe-programmet, vil Danish Life Science Cluster skabe direkte værdi for de deltagende virksomheder og forskere.

Projektets aktiviteter

Gennem Horizon Europe ønsker vi at udvikle aktiviter, der understøtter virksomheders direkte adgang til EU-funding.

For at nå dette ønsker vi sammen med de regionale EU-kontorer og Eurocenter DK bl.a. at identificere programmer, som er relevante for virksomhederne.

Aktiviteterne forventes at ligge under nedenstående fire punkter:

  1. Udvikling af aktiviteter der understøtter virksomheders direkte adgang til EU-funding særligt i Horizon Europe.
  2. Videninstitutionernes involvering af virksomheder i Horizon Europe
  3. Klynge til klynge samarbejde i Horizon Europe
  4. Europæisk Partnerskab for Personlig Medicin

Projektet benytter klyngens neutrale position of tætte samarbejde med videnbromedarbejderne på 6 danske universiteter til at gøre det lettere for virksomheder og forskere at finde hinanden og indgå samarbejder, hvor fagligheden er i fokus.

Projektets værditilbud

Med de fire beskrevne aktiviteter forventes at skabe en langsigtet effekt i form af attraktive tilbud, der styrker virksomhedernes viden og adgang til forskere og til mulighederne i Horizon Europe. Pilotprojektet afsøger muligheden for at skabe et skræddersyet forløb, som understøtter innovationsparate SMVere til at søge EIC programmet.

Regionale EU-kontorer

Central Denmark EU Office


Greater Copenhagen EU Office


North Denmark EU Office


South Denmark European Office

 

 

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster