Guide til soft funding for startups inden for life science

Foto: Pexels

‘Gratis penge’ eller ‘soft money’: Soft funding er en attraktiv finansieringsmulighed for særligt startups, som skal udvikle produkter eller services. Men hvor kan du søge og hvordan? Få gode råd og oversigt over fundingmuligheder i ny guide.

Mulighederne for tilskud og finansieringsmuligheder udvikler sig konstant. Nye initiativer dukker op, og eksisterende tilpasser sig for at imødekomme de skiftende behov i forsknings- og innovationsfællesskabet. Men særligt soft funding er en attraktiv mulighed for fx startups.

Soft funding er en ikke-tilbagebetalingspligtig finansiering og i modsætning til traditionelle lån involverer soft funding ikke gæld eller rentebetalinger. I stedet er det typisk i form af tilskud, subsidier eller donationer, der har til formål at støtte specifikke initiativer, programmer eller forskning.

– Løbende indtag af soft funding er en vigtig del af produktudviklingsrejsen for de fleste life science virksomheder, da vejen til markedet er lang og omkostningsfuld. Det er vigtigt at have en fundraisingstrategi, så man hele tiden er på vej til at søge den næste soft funding, siger Karen Lindegaard, fundingchef i Danish Life Science Cluster.

Hvad er fordele ved soft funding?

Soft funding giver flere fordele i forhold til traditionelle lån, herunder:

  • Ingen tilbagebetaling: Soft funding ydes normalt som et tilskud, hvilket betyder, at modtagerne ikke behøver at betale det tilbage.
  • Reduceret økonomisk byrde: Da soft funding ikke involverer gæld eller renter, letter det den økonomiske byrde for modtagerne og giver dem mulighed for at fokusere på deres projekter eller initiativer.
  • Støtte til innovation og forskning: Soft funding støtter ofte innovative projekter, forskning eller sociale formål, hvilket bidrager til samfundsmæssig fremgang og udvikling.

Hvor kan du finde soft funding?

Du kan bl.a. søge funding gennem Innovationsfonden, de tværkommunale erhvervshuse og SMV:Digital m.fl. I EU kan du søge funding gennem fx Eurostars/EUREKA og Horizon Europe.

Hvordan søger du soft funding?

Soft funding bliver ofte først udbetalt når projektet er afsluttet – nogle gange flere år efter afslutning. Før du overvejer at søge softfunding, skal du derfor sikre, at din virksomhed har likviditet til at gennemføre projektet og afvente udbetalingen. Se udbetalingen som finansiering der kan indgå i dit næste projekt.

For at ansøge om soft funding skal du eller din organisation undersøge og identificere potentielle finansieringskilder, der stemmer overens med jeres mål og initiativer. Det næste trin involverer en omhyggelig gennemgang af ansøgningsretningslinjerne, udarbejdelse af et omfattende forslag eller ansøgning og indsendelse inden for de angivne frister. Det er afgørende at følge retningslinjerne præcist og klart formulere formålet med og den potentielle effekt af finansieringen.

Hent  ‘Guide til funding i EU og Danmark 2023-2024′

I vores nye guide kan du få et hurtigt overblik over aktuelle fundingmuligheder i EU og Danmark. For at undgå du spilder din (sparsomme) tid er det vigtigt, at du altid besøger fondshjemmesiden og får læst de vejledninger der er, før du går i gang med en ansøgning. Du kan også med stor fordel benytte sig af den vejledning man få f.eks. på de regionale EU-kontorer.

Der er dog en type af fundingmuligheder vi ikke har haft mulighed for at tage med i guiden – kaskadefunding. Dette er fundingmuligheder der opstår meget pludseligt og med kort deadlines. Til gengæld er ansøgningsformen ikke særligt krævende og de tilbyder ofte 100% finansiering – og er derfor særligt attraktive.

Hvis du er interesseret i funding, så tilmeld dig vores internationale nyhedsbrev og få adgang til kaskade funding calls og til guiden.

Ja tak – giv mig adgang til guiden og funding

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931
Controller

Bjørg Dam

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 5121 7296