Flere danske virksomheder skal med i EU’s forskningsprogram

Danish Life Science Cluster skal hjælpe danske virksomheder til at blive en del af i EU’s videnskabelige forskningsinitiativ, Horizon Europe. Formålet er at danne grundlag for mere international vækst og viden i danske virksomheder.

Danmark ligger under gennemsnittet, når man ser på antallet af virksomheder, der deltager i EU’s flagskib inden for forskning, udvikling og innovation i Europa. Det skal der laves om på, og derfor skal Danish Life Science Cluster nu hjælpe danske virksomheder til at blive en del Horizon Europe, som er EU’s rammeprogram.

Horizon Europe er et videnskabeligt forskningsinitiativ fra EU, som efterfølger Horizon 2020-programmet og de tidligere rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling. Ved at blive en del af programmet kan danske virksomheder opbygge internationalt netværk og være med til at hente ny viden hjem til Danmark.

– Horizon Europe er det stærkeste forskningsprogram i Europa, og det er positivt, at vi får midler til at øge mængden af danske virksomheder, som får adgang til international innovation og større potentiale for vækst i udlandet. I programmet får store og små virksomheder fra hele landet mulighed for at danne internationale partnerskaber, der skal løfte de danske sundhedsløsninger til et internationalt niveau, siger Karen Lindegaard, som er leder af programmet Internationalisering – fra lokal til global i Danish Life Science Cluster.

Vil du modtage nyheder om internationale aktiviteter?

Særlig bevilling skal øge danske virksomheders deltagelse

En række danske videns- og erhvervsklynger – heriblandt Danish Life Science Cluster – er blevet bevilget i alt 10 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at øge dansk virksomhedsdeltagelse i EU’s rammeprogram.

Derfor skal den nationale life science-klynge nu støtte og sparre med danske virksomheder inden for life science, med tech og velfærdsteknologi, som ønsker at udforske deres internationale potentiale.

For mens Danmark har en 2. plads, når det kommer til samlet deltagelse i Horizon Europe, så er andelen af deltagende danske virksomheder lidt under EU-gennemsnittet.  

Fokus på internationale samarbejder

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skriver bl.a., at bevillingen skal understøtte samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutioner – og mellem de danske klynger og deres europæiske pendanter.

Klyngerne kan blandt andet bruge bevillingen til målrettet kapacitetsopbygning og international strategiudvikling, kortlægning af støttemuligheder og krav samt matchmaking med andre klynger, virksomheder og videninstitutioner, til gavn for hele klyngens aktørkreds og styrkeposition. Klyngerne kan også selv indgå i internationale projekter og på den måde indhente viden, opdyrke netværk og udbrede kendskabet i Europa til deres medlemmer.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil følge fremdriften i indsatsen gennem tæt dialog med klyngerne og som led i udmøntningen bistå klyngerne med skræddersyet rådgivning og forslag til tilpasning af indsatser.

Fakta:

Horizon Europe har udpeget fem missionsområder, der sigter mod at løse nogle af verdens største udfordringer – heriblandt:

  • Conquering cancer – the Mission’s target is “By 2030, more than 3 million lives saved, living longer and better”

Læs også: Pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

For mere information

International Programme Manager

Karen Lindegaard

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 2461 1931