Søg funding: Innovationskraft – et videnbroprojekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)

I Innovationskraft-projektet bygger vi bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her kan virksomheder, GTS’er, professionshøjskoler og andre videninstitutioner søge funding, der er med til at omsætte specialiseret viden til nye idéer. Projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

I projektet Innovationskraft bygger vi videnbroer mellem nationale og internationale forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter og virksomheder for at fremme forskningssamarbejder og innovation.

Der kan søges funding fra puljerne til projektets tre hovedaktiviteter:

  • Pulje 1: Videnspredningsaktiviteter, f.eks netværksmøder, symposier og workshops
  • Pulje 2: Samarbejdsprojekter (også kaldet videnbroprojekter) mellem virksomheder og danske forskere
  • Pulje 3: Ansættelse af ´brobyggere´ på danske forskningsinstitutioner. Brobyggerne har som primær opgave at facilitere nye samarbejder med danske life science-virksomheder

Hvem kan søge?

Pulje 1 – Videnspredningsaktivitet

Puljen kan søges af GTS-institutter og professionshøjskoler.
Midlerne skal bruges til at lave videnspredningsaktiviteter (jvf. retningslinjerne fra Uddannelses og Forskningsstyrelsen), som er værdiskabende for virksomheder. Samtidig kan disse videnspredningsaktiviteter også danne grobund for kommende samarbejdsprojekter.

Send en ansøgning til videnspredningsaktiviteter

Se bevilgede projekter her

 

Pulje 2 – Videnbroprojekter

Puljen kan ansøges af et konsortium bestående af minimum én videninstitution og to virksomheder (hvoraf minimum den ene skal være SMV).
Samarbejdsprojekterne har til formål at løfte forskning og teknologiudvikling i virksomhederne inden for emnet personlig sundhed. Midlerne tilfalder udelukkende videninstitutionerne.

Ansøgningsfrister:

Send en ansøgning til samarbejdsprojekter

Se bevilgede projekter her


Vi behandler alle ansøgninger fortroligt. Det er dog vigtigt at bemærke, at der i nogle tilfælde anvendes ekstern evaluering. Dette sker udelukkende for at sikre en objektiv vurdering af ansøgningerne.

Pulje 3 – Videnbromedarbejdere

Puljen skal bruges til deltidsansættelser af ’brobyggere’ hos videnpartnere. Formålet er at bygge bro mellem videninstitutioner og virksomheder igennem værdiskabende videnbroaktiviteter.


Læs om Danish Life Science Clusters videnbromedarbejdere her.

Formål med projektet Innovationskraft

Gennem de tre hovedaktiviteter styrkes formidling og videndeling af ny forskning og samarbejder på tværs af videninstitutioner og virksomheder. Samtidig er midlerne med til at fremme vækst og produktivitet i erhvervslivet. Dette sker gennem tilførsel af ny viden og understøttelse af udvikling og innovation gennem vidensamarbejder mellem danske virksomheder – særligt små og mellemstore virksomheder – og de involverede videninstitutioner.

Projektets værditilbud

På baggrund af de udmøntede midler forventes yderligere samarbejdsprojekter at opstå og udvikle sig til større og mere dybdegående projekter på sigt. Ydermere forventes de involverede virksomheder at opnå et vidensløft og øget innovationskraft, der medfører en forbedret konkurrenceevne og derved øget vækst.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster