• Kontakt
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • Dansk Google EN
  Google translate
Dansk Google EN
Google translate

Innovationskraft – et videnbroprojekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)

I Innovationskraft-projektet bygger vi bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye idéer, og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

I projektet Innovationskraft bygger vi videnbroer mellem nationale og internationale forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter og virksomheder for at fremme forskningssamarbejder og innovation. Vi gør det gennem tre hovedaktiviteter:

 • Videnspredningsaktiviteter, f.eks netværksmøder, symposier og workshops
 • Samarbejdsprojekter (også kaldet videnbroprojekter) mellem virksomheder og danske forskere
 • Ansættelse af ´brobyggere´ på danske forskningsinstitutioner. Brobyggerne har som primær opgave at facilitere nye samarbejder med danske life science-virksomheder

Formål med projektet

Gennem de tre hovedaktiviteter styrkes formidling og videndeling af ny forskning og samarbejder på tværs af videninstitutioner og virksomheder. Samtidig er midlerne med til at fremme vækst og produktivitet i erhvervslivet. Dette sker gennem tilførsel af ny viden og understøttelse af udvikling og innovation gennem vidensamarbejder mellem danske virksomheder – særligt små og mellemstore virksomheder – og de involverede videninstitutioner.

Aktiviteter i projektet

Finansieringen fra uddannelses og forskningsstyrelsen udmøntes til de førnævnte aktiviteter i tre puljer:

 • Pulje 1 – Videnspredningsaktiviteter

Puljen kan gennem et åbent call søges af GTS-institutter og professionshøjskoler. Midlerne skal bruges til at lave videnspredningsaktiviteter (jvfr retningslinjerne fra uddannelses og forskningsstyrelsen), som er værdiskabende for virksomheder. Samtidig kan disse videnspredningsaktiviteter også danne grobund for kommende samarbejdsprojekter.

 • Pulje 2 – Samarbejdsprojekter

Puljen udmøntes også som et åbent call og kan ansøges af et konsortium bestående af minimum én videninstitution og to virksomheder (hvoraf minimum den ene skal være SMV). Samarbejdsprojekterne har til formål at løfte forskning og teknologiudvikling i virksomhederne inden for emnet personlig sundhed. Midlerne tilfalder udelukkende videninstitutionerne.

Læs mere nedenfor (Lav gerne link/anker til længere nede på siden)

 • Pulje 3 – Brobyggere

Puljen skal bruges til deltidsansættelser af ’brobyggere’ hos videnpartnere. Formålet er at bygge bro mellem videninstitutioner og virksomheder igennem værdiskabende videnbroaktiviteter.

Projektets værditilbud

På baggrund af de udmøntede midler forventes yderligere samarbejdsprojekter at opstå og udvikle sig til større og mere dybdegående projekter på sigt. Ydermere forventes de involverede virksomheder at opnå et vidensløft og øget innovationskraft, der medfører en forbedret konkurrenceevne og derved øget vækst.

Videnspredningsaktiviteter (pulje 1)

Send en ansøgning til videnspredningsaktiviteter

 

Samarbejdsprojekter (pulje 2) 

 • Hvem kan ansøge?: Konsortium af minimum én videninstitution og to virksomheder, hvoraf den ene er SMV.
 • Næste ansøgningsrunde åbner 1. november 2022
 • Krav til ansøgningen
 • Ansøgningsskema

Send en ansøgning til samarbejdsprojekter

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster