Virksomhed i samarbejde med forskning – Kan sensorer i børnehaver begrænse smitte af luftvejssygdomme?

Ny stærkt samarbejde mellem virksomheder og videninstitution skal skabe ny viden om smitte med luftvejssygdomme. Med luftrensning og intelligent overvågning af indeklimaet vil et nyt pilotprojekt undersøge, om det er muligt at mindske udbrud af influenza og andre sæsonbetonede luftvejssygdomme i daginstitutioner.

Hele vinteren er højsæson for luftvejsinfektioner som blandt andet forkølelse, influenza og kold lungebetændelse. De viruspartikler, som giver luftvejssygdomme, er ofte luftbårne og spredes derfor gennem mikroskopiske dråber i luften omkring os.

Nu skal et nyt pilotprojekt undersøge, hvordan mængden af vira i luften kan måles og nedbringes i daginstitutioner.

Virksomheden IoT Fabrikken skal indsamle data i daginstitutioner, som vil blive analyseret af bl.a. Teknologisk Institut.

– Indeklima vedrører os alle. Projektet har store perspektiver og kan blive relevant i mange indendørsmiljøer. Derfor er det spændende at se, hvor stor en værdi vores data kan få, når vi fra industrien samarbejder med andre virksomheder og får hjælp fra forskningen til de rette analyser, siger Lars Qvistgaard, kommerciel direktør i IoT Fabrikken.

Projektet er støttet af Clean – Danmarks Miljøklynge og Danish Life Science Cluster.

Pilotforsøg i to daginstitutioner

Frem til sommeren 2024 vil Teknologisk Institut sammen med sensorvirksomheden IoT Fabrikken, virus-detektionsvirksomheden Novacyt og luftrenservirksomheden Xsystems køre forsøg på to daginstitutioner i Aarhus.
Målet bliver at finde frem til pålidelige metoder til at opsamle og måle på koncentrationen og typen af vira i luften.

Samtidig bliver der i daginstitutionerne monteret små mobile og trådløse måleapparater, såkaldte low cost-sensorer. Sensorerne kan måle på for eksempel temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau i indeklimaet.

– Ved at koble data fra de virusprøver, der opsamles, med sensorernes målinger håber vi at kunne se nogle indikationer på sammenhænge. Det kan være mellem luftfugtighed og CO2-niveau på den ene side og koncentrationen af virus i luften på den anden, siger Freja Rydahl Rasmussen, konsulent ved Teknologisk Institut, der leder pilotprojektet.

Test med luftrensning

Hvis der er indikationer af sammenhænge, kan sensorer potentielt bruges til varsling eller til automatisk klimastyring på en daginstitution, fortæller Lars Qvistgaard fra IoT Fabrikken, der i dag leverer sensorer og data til mere end 65 af landets kommuner.

I løbet af pilotprojektet vil der løbende blive målt på indeklimaet i de to daginstitutioner. Den ene daginstitution vil derudover være forsynet med luftrensere, der er effektive over for viruspartikler.

I forsøgsperioden skal det undersøges, hvilken effekt de har som supplement til udluftning og mekanisk ventilation.

Paradigmeskifte i forståelsen af smittespredning

Betydningen af tiltag for bedre ventilation og indeklima er for alvor kommet på banen i kølvandet på corona-pandemien, der har medført et paradigmeskifte i forståelsen af, hvordan luftvejssygdomme spredes fra person til person via luftbårne partikler.
Det har ikke mindst betydet et større fokus på vigtigheden af øget luftskifte og luftrensning.

– Hvis vi finder frem til gode metoder til at detektere koncentrationen af viruspartikler, så er vejen banet for langt større undersøgelser og udvikling af løsninger i samarbejde med sensor- og ventilationsvirksomheder, fortæller Freja Rydahl Rasmussen fra Teknologisk Institut.

‘Detektion og reduktion af luftbårne vira i daginstitutioner’ er et Videnbroprojekt, finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og støttet af Clean og Danish Life Science Cluster. Projektet forventes afsluttet i august 2024.

Tekst og foto: Teknologisk Institut

For mere information


Teknologisk Institut

Projektleder

Freja Bertelsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2494 0183