Bevilgede projekter – UFS pulje 1

Videnspredningsaktivitet (pulje 1)

1. Product Safety Day – Food, Biotech and Pharma

Partner: FORCE Technology

Formål: FORCE Technology vil afholde en temadag om produktsikkerhed i hhv. pharma- og biotek og fødevarevirksomheder. Sammen med en række eksperter fra myndigheder, organisationer og industri vil der på dagen blive sat fokus på nogle af tidens aktuelle emner på området samt input til, hvad pharma- og fødevareindustrien kan lære af hinanden.

 

2. Konference: Sociale Robotter og sansestimulerende teknologier

Partnere: VIA University College (Karin Christiansen), Teknologisk Institut.

Formål: Afholdelse af en offentlig, international konference med titlen:  ”Hvordan virker sociale robotter og relaterede teknologier i praksis? Hvad ved vi, og hvad bør vi vide om brugen af sociale robotter på social- og sundhedsområdet?”

 

3. VIA – Temadag

Partnere: VIA University College

Formål: VIA University College, har modtaget midler til afholdelse af en temadag mellem ergoterapiuddannelsen og relevante virksomheder, for at skabe grobund for tidlige samarbejder.

 

4. Workshops om Mental Sundhed

Partnere: Teknologisk Institut

Formål: Med mental mistrivsel som et voksende problem i samfundet, sættes der fokus på løsning af dette gennem digitale muligheder som indebærer forebyggelse, behandling og selvhjælp. Dette gøres med kortlægning af aktører, målgrupper, løsninger, ydelser, rammevilkår og forretningsmodeller gennem research og interview af diverse virksomheder, forskere og organisationer mm. Ud fra viden fra ovenstående, omkring virksomhedernes behov, udarbejdes en udviklingsworkshop, samt to senere arrangementer som fokuserer på netværk og videnspredning på tværs af aktører.

 

5. Netværksgruppe for luftrensningsvirksomheder og forskere

Partnere: Teknologisk Institut

Formål: Teknologisk Institut ønsker at etablere en netværksgruppe for luftrensningsvirksomheder og forskere på opfordring af producenter og myndigheder som Statens Serum Institut. Målet er at styrke viden om luftrensning, indeklima og sundhed både for samfundet og virksomhedernes egen udvikling. Stigende interesse i luftrensere pga. sundhedshensyn og smittefare driver behovet.

 

6. Digitalisering og Grøn omstilling

Partnere: FORCE Technology

Formål: En omfattende industriundersøgelse har afsløret, hvordan life science-virksomheder klarer sig i forhold til digitalisering og grøn omstilling. Resultaterne af undersøgelsen er blevet samlet i en rapport, der planlægges lanceret, præsenteret og debatteret på et videnspredningsevent den 4. oktober 2023 i København. Der vil også blive udarbejdet kommunikationsmateriale før og efter eventet for at fremhæve interessante og relevante konklusioner for virksomhederne.

 

7. Netværksgruppe om mikrobiologisk analyse og hygiejneovervågning

Partnere: Teknologisk Institut

Formål: Teknologisk Institut ønsker at etablere en netværksgruppe om mikrobiologisk analyse og hygiejne overvågning.
Formålet er at:

  • Udbrede kendskabet til eksisterende og nye metoder til hurtig detektion, tælling, isolering og identifikation af uønskede mikroorganismer i fødevarer og produktionsmiljøer, og viden om deres anvendelse i praksis.
  • Dele erfaringer og ”best practice” indenfor mikrobiologisk analyse med særligt fokus på hygiejne-overvågning og patogen analyse.
  • Fremme vidensdeling og kontakt mellem interne analyselaboratorier i industrien, kvalitetsansvarlige i mindre virksomheder og Teknologisk Institut.

 

8. Workshops om behovsdrevet og Borgercentreret Pleje: Integration af Intelligent Sensorteknologi i Tekstiler

Partnere: Teknologisk Institut

Formål: Teknologisk Institut ønsker at etablere workshops der bidrager til, at fremme digital transformation i sundhedssektoren og understøtte borgercentrerede initiativer.