Bevilgede projekter – UFS

Videnspredningsaktivitet (pulje 1)

1. Product Safety Day – Food, Biotech and Pharma

Partner: FORCE Technology

FORCE Technology vil afholde en temadag om produktsikkerhed i hhv. pharma- og biotek og fødevarevirksomheder. Sammen med en række eksperter fra myndigheder, organisationer og industri vil der på dagen blive sat fokus på nogle af tidens aktuelle emner på området samt input til, hvad pharma- og fødevareindustrien kan lære af hinanden.

 

2. Konference: Sociale Robotter og sansestimulerende teknologier

Partnere: VIA University College (Karin Christiansen), Teknologisk Institut.

Formål:  Afholdelse af en offentlig, international konference med titlen:  ”Hvordan virker sociale robotter og relaterede teknologier i praksis? Hvad ved vi, og hvad bør vi vide om brugen af sociale robotter på social- og sundhedsområdet?”

 

Videnbroprojekter (pulje 2)

1. Tandkroner af høj kvalitet til lavindkomstpatienter

Partnere: FORCE Technology (lead), Wincrowns ApS, Tandlæge Steen Schmidt Nielsen og Scanform Værktøjsfabrik.

Projektperiode: 01.10.2022-31.03.2023

Projektet er et værdikædesamarbejde omkring udvikling af en innovativ ny teknologi, der skal gøre det muligt for lavindkomstgrupper at få adgang til tandkroner af høj kvalitet.

Teknologien baserer sig på færdigfremstillede kroner af zirconia og en særligt designet plastikhætte til indsættelse.

Patienten kan efter et kort besøg hos tandlægen forlade klinikken med en stærk krone med forventet lang levetid til en væsentlig reduceret pris i forhold til i dag.

 

2. Lighed i personlig sundhed ved selvmonitorering

Partnere: Københavns Professionshøjskole, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Kommune, Egoo.health, HEI Therapeutics og Copenhagen Nanosystems.

Projektperiode: 01.11.2022-30.09.2024

Projektet sætter fokus på innovative sundhedsløsninger baseret på borgernes selvrapportering af data, herunder hvilke faktorer, der kan skabe barrierer for udbredelsen af teknologier til selvmonitorering.

Projektet fokuserer på to spor:

  1. Hvordan kan man sikre datakvalitet og kontinuitet i borgerproducerede data? Her arbejder forskere og studerende på bioanalytikeruddannelsen med udgangspunkt i innovative teknologier fra hhv. Egoo.health, HEI Therapeutics og CPHnano til monitorering af kliniske markører for stofskifte, infektion og hæmostase.
  2. Hvordan kan lokale tiltag i relation til Skjolds Plads bidrage til lighed i personlig sundhed og understøtte velfærdsopgaver i en udvikling hen imod mere selvmonitorering og behandling i hjemmet?

 

3. Pilotprojekt ASGAARD

Partnere: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Holbæk Sygehus, Syddansk Universitet, Liva Healthcare, Cambio Healthcare Systems og Compugroup Medical Denmark A/S.

Projektperiode: 01.10.2022-01.05.2024

Pilotprojektet ASGARD ønsker at udvikle og pilotteste et digitalt støtteredskab for patienter, praktiserende læger og hospitalslæger til patientnær kontrol og individualiseret risikovurdering af patienter med asymptomatisk aortastenose.

Output: Forberedelse af sundhedsfaglig infrastruktur mellem almen praksis og hospitaler, samt udarbejdelse af spørgeskemaet til den prospektive spørgeskemaundersøgelse (måling af patienttilfredshed, -tryghed og -holdning til den digitalstyrede patientopfølgning)

 

4. Next generation bio-typing for proteotyping pathegonic bacteria

Partnere: Aalborg Universitet, TREAT Systems ApS og Evosep ApS.

Projektperiode: 01.10.2022-31.09.2023

The project aims to identify microbial isolates and detect biomarkers for antibiotics resistance and virulence factors in minutes. Their Next generation Biotyper platform will potentially extend the capabilities and reduce cost-per-sample and time-to-diagnosis significantly.

Thereby correct selection of antibiotics for treatment is quick and cheap which avoid potential fatal mistreatment of the patient but also reduce the use of broad-spectrum antibiotics (which over time potentially reduce the now increasingly resistant to antibiotics seen in bacteria. The integration of fast robust bacterial biotyping aiding advanced decision support unifies technology and Antimicrobial Stewardship.

 

5. Better use of blood-serum messenger RNA as non-invasive biomarker by optimizing the quantification

Partnere: Aarhus Universitet(iNano, professor Jørgen Kjems), Omiics, Aptamist.

Formål: Optimere påvisning og kvantificering af cirkulerende mRNA fra ikke invasive væske-biopsier, for at forberede patientdiagnostik baseret på f.eks. en blodprøve til detektion af tidlige cancerstadier.

 

6. Papsam

Partnere: Københavns Universitet(professor Miriam Kolko), Unikk.me, persondatakonsulentet.dk.

Formål: At reducere administrationsbyrden og ulemper for personer, der papirsamtykker til deltagelse i Projekt FOREVER og andre forskningsprojekter, for at frigive midler til forskning og opnå større datadelings-gennemsigtighed. FOREVER er et forskningsprojekt omhandlende forebyggelse, opsporing og tidlig behandling af synstruende øjensygdomme.

 

7. Udvikling af innovativ tarmtampon til personer med stomi

Partnere: Ampa Medical, Republikken Create, Teknologisk Institut.

Formål: Ved hjælp af mikrobiologiske og toksikologiske undersøgelser tydeliggøre, om det absorberende materiale carboxymethylcellulose har egenskaber, der gør det velegnet til brug i en tarm-tampon. Tarm-tampon, er udviklet som alternativ til stomiposer. Tarmtamponer absorberer og opbevarer afføringen inde i tarmen.

 

8. Transportsyge, sundhed og arbejdsevne

Partnere: FORCE Technology, Ørsted, NorSeaGroup, Esvagt, Danpilot, MHO-Co, Center for det Maritime Sundhedsvæsen, Syddansk Universitet.

Formål: Med udgangspunkt i søtransport, klarlægge, hvornår det er sundheds- og sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at udføre et arbejde efter transportsyge, samt undersøge hvilke parametre, der kan have indflydelse på transportsygens opståen og niveau mhp. forebyggelse.

Videnbromedarbejdere (pulje 3)

Se alle Danish Life Science Clusters videnbromedarbejdere her.