Skab netværk og samarbejde med bio- og farmavirksomhederne i Kalundborg

Vil I i dialog med en af de stærke bio- eller farmaproducenter i Kalundborg? Danish Life Science Cluster har indgået et tæt partnerskab i området, og en ny medarbejder er klar til at formidle kontakter og skabe samarbejde om test, udvikling, funding og videndeling.

Kalundborg-området er ét af en af Nordeuropas største bio- og farmaproduktioner med bl.a. virksomhederne Novozymes, Novo Nordisk og Chr. Hansen. Nu har Danish Life Science Cluster en direkte indgang til økosystemet i Kalundborg, og det skaber unikke samarbejdsmuligheder for både virksomheder, videninstitutioner og offentlige medlemmer af den nationale klynge for life science og sundhedsteknologi.

Projektleder Cecilie Riemer Ebsen har fået fast arbejdsplads hos Knowledge Hub Zealand i Kalundborg, og hun er klar til at formidle kontakter og skabe match mellem private og offentlige aktører fra hele landet og virksomhederne i Kalundborg.

– Min opgave er bl.a. at finde og skabe synergier mellem aktørerne her i Kalundborg-området og resten af landet. Og jeg oplever stor interesse fra vores lokale virksomheder for at samarbejde og dele deres viden med eks. SMV’er, kommuner og vidensinstitutioner, siger Cecilie Riemer Ebsen.

Ny medarbejder er bindeled

Cecilie Riemer Ebsen er ansat på en aftale mellem Danish Life Science Cluster, Knowledge Hub Zealand og kommunerne i Region Sjælland, og hun skal opfylde et behov for netværk, som særligt bio- og farmavirksomheder i Danish Life Science Cluster har efterspurgt.

– Der er et stort startup-miljø inden for life science – særligt i hovedstadsområdet men også i resten af Danmark. De store industrier er afhængige af input, inspiration og innovative ideer, og disse udspringer ofte fra forskningsmiljøerne og fra startups’ne. Derfor findes der en masse synergier i økosystemet i Nordvestsjælland, og det skal jeg hjælpe med at brede ud til Danish Life Science Clusters medlemmer, forklarer Cecilie Riemer Ebsen.

Partnerskab fungerer som indgang

Knowledge Hub Zealand (KHZ), som Cecilie Riemer Ebsen er en del af, er at partnerskab mellem industri, den offentlige sektor og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. KHZ fungerer som bindeled mellem Kalundborgs virksomheder og resten af Sjælland, og hovedformålet er erhvervsfremmende aktiviteter. KHZ arbejder bl.a. med:

– Udvikling og kvalificering af projektideer

– matchmaking til industrien og til forskningsmiljøerne

– fundraising til nye projekter

– projektledelse og implementering

– etablering af og rekruttering til uddannelser i Kalundborg

En direkte adgang til virksomhederne i Kalundborg

KHZ skal ses som en indgang til bio- og farmaproduktionen for økosystemet i Region Sjælland og resten af Danmark, forklarer Christian Beenfeldt, projektchef i Knowledge Hub Zealand.

– Vores primære opgave er at støtte sjællandske virksomheder med vækst og viden. Det gør vi bl.a. ved en stærk kobling mellem forskning og erhvervsliv. Derfor er vi altid interesserede i at være med til at kvalificere projektideer og hjælpe virksomheder og vidensinstitutioner på vej mod innovation, vækst eller den rigtige funding, siger Christian Beenfeldt.

KHZ kører pt. projektet Bio Change Zealand, hvor 38 SMV’er deltager.

Vi skaber samarbejde i hele landet

KHZ spiller en aktiv rolle i en række store innovative projekter som bl.a. Alliancen Biotekbyen, Kalundborg Symbiose, Erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand og et stort Power-to-X-projekt.

Derudover er KHZ ex involveret i et projekt med udvikling af sustainability-løsninger med patenteret teknologi til hospitaler i Region Hovedstaden. Hub’en er stærk på projekter inden for AI og digitalisering i den kemiske og biokemiske industri. Og så arbejder Christian Beenfeldt og kollegerne med udfordringerne inden for farmaceutisk kvanteberegning.

– Med vores tætte partnerskab til Danish Life Science Cluster får vi gode muligheder for at vise Kalundborg som et oplagt sted at starte sin virksomhed inden for life science. Derudover giver life science-klyngen os mulighed for at blive en del af netværket i hele landet, siger Christian Beenfeldt.

Kom med til Sustainable Biosolutions Symposium

Sammen med en række partnere inviterer Knowledge Hub Zealand og Danish Life Science Cluster

til Sustainable Biosolutions Symposium, der sætter fokus på bæredygtige bioløsninger. Mød deltagere fra erhvervsliv, startup-miljø og forskning og vær med til at diskutere de potentialer, barrierer og videnshuller, der er på vejen mod mere bæredygtige bioløsninger.

Hør mere om mulighederne i Kalundborg-området, kontakt:

Cecilie Riemer Ebsen

Tlf. 20 36 10 17

Mail: cere@kalundborg.dk

  Læs mere om Sustainable Biosolutions Symposium

For mere information

Enhedschef

Jane Nøhr

Danish Life Science Cluster
Vidensamarbejde og community
HUB Hovedstaden
+45 5179 1790