Kontakter på universiteterne skal hjælpe virksomheder til ny viden

Danske virksomheder skal have lettere adgang til ny forskning, så de kan udvikle fremtidens innovative sundhedsløsninger. På alle landets universiteter sidder nu en medarbejder med direkte kontakt til Danish Life Science Cluster. Formålet er at skabe netværk og direkte samarbejder mellem forskere og erhvervsliv.

Vi skal blive bedre til at anvende den unikke danske forskning til at skabe vækst og innovation i virksomhederne. Ét af fokusområderne i Danish Life Science Cluster er at omsætte forskning i verdensklasse til nye lægemidler og sundhedsløsninger til gavn for patienter og til at skabe vækst i danske virksomheder.

Derfor har Danmarks nationale sundhedsklynge etableret konkrete samarbejder med medarbejdere på alle landets universiteter. Vi kalder vores dygtige univarsitetskolleger for videnbro-medarbejdere, fordi de skal hjælpe med at skabe en bro af viden fra forskningen til erhvervslivet – og modsat.

Søg midler til samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder

Skal skabe kontakt mellem virksomhed og forsker

Susan Nøttrup er en af Danish Life Science Clusters videnbromedarbejdere. Hun arbejder som outreach partner på Syddansk Universitet i Odense, hvor hun fokuserer på at skabe kontakter mellem virksomheder og forskere.

– De fleste virksomheder ved, at forskning og evidens vejer tungt i sundhedssektoren, og samtidig er det vigtigt for universiteterne at sikre, at den forskning der laves, er relevant for samfundet. Derfor kan vi hjælpe med at skabe kontakt mellem virksomheder, der fx har brug for test og dokumentation og forskere, der kan hjælpe med at skabe det, fortæller Susan Nøttrup.

Forskning skal skabe vækst i virksomhederne

Koblingen mellem viden og vækst i virksomhederne kalder vi for ’Forskning og kommercialisering – fra viden til vækst’, og det er et af fire fokusområder i Danish Life Science Cluster.

Jane Nøhr er programleder for området, og hun er glad for, at der nu er en fast medarbejder tilknyttet programmet på hvert af de danske universiteter.

– Vi skal skabe grund for, at partnerne kan finde hinanden og forstå, hvem der vil være relevante samarbejdspartnere i konkrete udviklingsprojekter. Derfor ser vi frem til med vores nye kolleger på universiteterne at blive endnu bedre til at finde best practice og udbygge værktøjskassen for samarbejdsmodeller, matchmaking og netværk, der styrker koblingerne mellem virksomheder og videninstitutioner, siger Jane Nøhr.

Udover de fem universiteter har life science-klyngen også en videnbromedarbejder i Knowledge Hub Zealand, som er den direkte indgang til økosystemet i Kalundborg med områdets mange bio- og farmavirksomheder.

Sammen med Danish Life Science Cluster skal de fem videnbromedarbejdere:

  • Skabe overblik over de forskellige typer af vidensamarbejder på universiteter, professionshøjskoler og GTS’er samt værditilbud til virksomhederne indenfor life science og velfærdsteknologi.
  • Facilitere mødet mellem forskere og virksomheder.
  • Udvikle værktøjer, som skaber grundlag for, at idéer kan blive til konkrete produkter, som virksomhederne kan skalere internationalt.

De fem videnbromedarbejdere i Danish Life Science Cluster er:

  • SDU – Syddansk Universitet: Susan Nøttrup, susc@sdu.dk
  • AU – Aarhus Universitet: Jesper Friis Mortensen, jfm@au.dk
  • RUC – Roskilde Universitets Center: Lise Philipsen, liph@ruc.dk
  • DTU – Danmarks Tekniske Universitet og KU – Københavns Universitet: Signe Ulrik Holm, suh@danishlifesciencecluster.dk
  • AAU – Aalborg Universitet: Anne Schüsler Dethlefsen, asde@hst.aau.dk 

For mere information

Enhedschef

Jane Nøhr

Danish Life Science Cluster
Vidensamarbejde og community
HUB Hovedstaden
+45 5179 1790