Virksomhed får hjælp fra videninstitution til analyser og test – pulje til nye forskningssamarbejder er åben

Foto: FORCE Technology

Virksomheden Wincrowns har en lovende idé, og FORCE Technology har viden og teknologi til at udvikle og teste det rette materiale til ideen. Nu har virksomhed og videninstitution fået midler til sammen at optimere den nye sundhedsløsning. Puljen med midler til nye videnbroprojekter mellem virksomheder og videninstitutioner i Danish Life Science Cluster er åben.

Uden hjælp fra en forskningsinstitution ville Keld Nielsens løsning ikke blive klar til at komme på markedet.

– Vi har ganske enkelt ikke den viden og de værktøjer, der skal til for at få vores løsning i mål – derfor er et videnssamarbejde afgørende for os, siger Keld Nielsen, CEO i virksomheden Wincrowns ApS.

Keld Nielsen og Wincrowns deltager lige nu i et videnbroprojekt i Danish Life Science Cluster, hvor de får rådgivning og sparring fra FORCE Technology. Sammen har Wincrowns ApS og FORCE Technology ansøgt om midler til at videreudvikle, styrke og dokumentere effekten af Wincrowns’ færdigfremstillede bæredygtige og billige tandkroner.

Puljen med midler til nye videnbroprojekter i Danish Life Science Cluster er åben for nye ansøgninger

Midler til samarbejde mellem virksomhed og videninstitution

FORCE Technology har modtaget 249.000 kr. til videnbroprojektet med Wincrowns. Keld Nielsens virksomhed har brug for FORCEs analyser og tekniske viden til at udvikle en særlig tandkrone af materialet zirconia.

Ifølge virksomheden bliver de nye tandkroner væsentlig billigere end markedets eksisterende tandkroner, og de bliver lettere at montere på patientens tænder, fordi Wincrowns har udviklet en helt ny løsning til dette.

I projektet deltager også virksomheden Scan-Form Værktøjsfabrik ApS, der hjælper med sprøjtestøbning. En tandlæge har leveret den dentalfaglige rådgivning.

Erik Stieper Brok (tv.), analysespecialist i FORCE Technology skal hjælpe Keld Nielsen med at skabe billige bæredygtige tandkroner.

Hjælper virksomheder på vej til innovation

Erik Stieper Brok er fysiker og analysespecialist i FORCE Technology, og han ser frem til at være med til at videreudvikle Keld Nielsens idé.

– Én af vores fornemmeste opgaver som GTS (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut) er at bistå SMV’er med avanceret teknologi og specialviden, så de kan skabe innovation. Wincrowns løsning har stort internationalt potentiale, og det er interessant for os at forsøge at hjælpe idéejerne, som oftest er idérige ildsjæle, til en brugbar værdiskabende løsning, siger Erik Stieper Brok.

Godt samarbejde mellem virksomhed og videninstitution

Én af de udfordringer, FORCE Technology skal hjælpe Keld Nielsen med, er dewaxing-processen af det materiale, som de nye tandkroner skal produceres af, så det bliver stærkt nok til at fungere som tandkrone i en menneskealder.

– Vi har haft en god proces med Wincrowns, hvor vi i samarbejde har analyseret virksomhedens arbejde og deres udfordringer. Vi har bl.a. lavet røntgenbilleder af tandkronerne for at kunne analysere, hvordan eventuelle produktionsfejl kommer til udtryk. Senere kan vi spore os ind på, hvilke temperaturanalyser af varmebehandlingerne, der er brug for, og endelig hvilken temperaturprofil, der giver det ønskede resultat, fortæller Erik Stieper Brok.

Nye tandkroner skal give mere lighed i sundhed

En undersøgelse fra 2020 foretaget af Tandlægeforeningen og Epinion viser, at udover at social ulighed kan aflæses i tænderne, nedsætter dårlig tandsundhed også livskvaliteten.

Keld Nielsens håb for Wincrowns nye tandkroner er, at de kan skabe mere lighed i sundhed, fordi lavindkomstpatienter får råd til dem både i Danmark og den tredje verden.

Open call – søg midler til samarbejde

Danish Life Science Cluster driver et Innovationskraft-projektet, der bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Wincrowns og FORCE Technology har modtaget penge fra projektets Samarbejdsprojekter (pulje 2). 

Midlerne skal dække arbejdet med at omsætte specialiseret viden til nye løsninger, og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

– Der findes så meget unik viden på de danske videninstituoner og GTS’er. Samtidig har vi en kæmpe branche med startups og SMV’er, som har brug for viden, for at de kan byde ind med nye løsninger, der kan imødekomme udfordringerne i sundhedssektoren. Derfor ser vi frem til at støtte op om nye relationer mellem virksomheder og videninstitutioner, som sammen kan skabe innovation, siger Jane Nøhr, programleder for Forskning og kommercialisering i Danish Life Science Cluster.

Læs mere og søg selv midler her

Projektet er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS).

For mere information

Projektleder

Freja Bertelsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2494 0183