Bevilgede projekter – UFS pulje 2, Juni 2023

Videnbroprojekter, Pulje 2, Juni 2023

1. The ExPa study

Partnere: Københavns Universitet, Rigshospitalet, BioXpedia, Symcel (SE).

Formål: Skabe ny viden om kroniske lungeinfektioner hos patienter med cystisk fibrose. Projektet undersøger effekten af ETI (behandlingsform) til udryddelse af lungeinfektioner og ved at udvikle prædiktive modeller, søger projektet at udfordre den eksisterende opfattelse af, at kroniske lungeinfektioner ikke kan kureres.

 

2. The AdOx trial

Partnere: Københavns Universitet, Rigshospitalet, BioXpedia, Symcel (SE).

Formål: Forbedring af antibiotikabehandling hos patienter med cystisk fibrose eller primær ciliedyskinesi og samtidig kronisk lungeinfektion med Pseudomonasaeruginosa. Behandlingen suppleres med 100% iltbehandling, givet i kombination med standard antibiotikabehandling, under en planlagt 2 ugers kur. Formodning: Iltbehandling à lettere penetrering af biofilm.

 

3. RemoteStim

Partnere: Regionshospitalet Gødstrup, Platoscience, Cellari

Formål: Øge adgangen til effektiv behandling af psykisk sygdom for at imødegå manglen på kvalificeret personale i udkantsområder, samt sikre at patienter får den rette behandling. Ved at erstatte en del af RH Gødstrups TMS (Transcranial magnetic Solution) hospitalssessioner med hjemmebehandling v.h.a. Platoscience tDCS device (alternativ til TMS). Cellaris medicinske billedgenkendelsesteknologi skal sikre korrekt brug af enheden i hjemmet.

4. Brystkræft

Partnere: Aarhus University Hospital, Wenemea, Cacta

Formål: Forebyggelse af senfølger hos brystkræftoverlevere. Projektet vil identificere nye strategier og behandlingsmuligheder i klinikken, samt undersøge en hjemmemåling v.h.a. bioimpedans til lymfødem. Projektet vil fokusere på at personliggøre den profylaktiske kemobehandling for at reducere bivirkninger i form af kroniske nerveskader, samt teste en tidlig opsporingsmodel til lymfødem.

 

5. Atto Pump

Partnere: Force, Danmarks Tekniske Universitet, Polaric Semiconductor, Clean Technology Systems

Formål: Udvikling af en ny innovativ prototypeløsning til at dosere insulin, som er lille, billig og fleksibel sammenlignet med tilgængelige løsninger. Enheden er den mindste insulinpumpe (Atto-pumpe) i verden med indbygget trådløs opladning, der kan drives direkte fra en smartphone.

 

6. Fertilitetsbehandling

Partnere: Herlev-Gentofte Hospital, Amplexa Genetics, Fertilitetsklinik IVF Syd

Formål: Undersøgelse af ny, noninvasiv biomarkør for at øge succesraten IVF-behandling. Projektet undersøger korrelationen mellem kromosomsammensætningen i det befrugtede æg (blastocyt) og i dyrkningsmediet, hvor der findes DNA-materiale afgivet af fra blastocytten. Målet er at fastslå, om DNA i mediet anvendes som non-invasiv biomarkør for blastocyttens kromosomsammensætning.

 

7. Virus Detektion

Partnere: Teknologisk Institut, X Systems, AH Diagnostics

Formål: Undersøgelse af sammenhængen mellem antallet af sygedage for pædagoger og mængden af luftbårne vira i daginstitutioner. Endvidere evalueres luftrensers effektivitet til at reducere virusniveauerne og dermed potentialet for sygdomsspredning.

 

8. Catalytic Enzymes

Partnere: Aarhus Universitet, Serprozyme, Fida Biosystems

Formål: Undersøgelse af anvendelsen af FIDA, en teknologiplatform til direkte at evaluere enzympåvisning og aktivitet i biologiske kompleksblandinger (blod, spyt, osv.). Målet er en hurtig og pålidelig påvisning og analyse af sygdomsassocierede enzymer i komplekse biologiske væsker, der kan vise sig at være en vigtig trinsten for fremtidig diagnose og design af personlig farmakologisk intervention.

 

9. VR Tandlæge

Partnere: Aarhus Universitet, HOG Studio, Phenomenal Viborg, Khaos Systems

Formål: Udvikling og test af et haptisk virtuelt simulationsrum til træning af tandlæger inden for mundkirurgi ved hjælp af Multi-User Co-Location Virtual Reality (MUCO). Projektet undersøger, om tandlægestuderende kan trænes virtuelt i det præoperative stadium af en operation (patientforberedelse), specifikt med fokus på præ-kirurgisk drapering og instrumentering til en procedure til fjernelse af visdomstænder.