Virksomheder i Danish Life Science Cluster har direkte adgang til forskere og testfaciliteter

Virksomheder i Danish Life Science Cluster har mulighed for at få direkte kontakt til en medarbejder på alle landets universiteter. Den nationale life science-klynge har medarbejdere placeret på videninstitutionerne, som kan hjælpe med kontakter, adgang til avanceret udstyr og samarbejde med forskere.

Når en virksomhed forsøger at komme ind på markedet i den danske sundhedssektor, vil den offentlige aftager ofte efterspørge analyser, testresultater og dokumentation for løsningens værdi. Og selvom en løsning giver tydelig værdi, kan det være vanskeligt for især mindre virksomheder at skaffe denne form for data.

Derfor er at af målene i Danish Life Science Cluster at hjælpe virksomheder med at få adgang til ny forskning, avanceret udstyr og samarbejde med videninstitutioner som universiteter, professionshøjskoler og GTS’er (Godkendte Teknologiske Service-institutter).

23 nye projekter i 2023

Danish Life Science Cluster har medarbejdere på landets seks universiteter. Vi kalder dem for videnbromedarbejdere, fordi de er med til at skabe en bro af viden fra forskning til virksomhederne – og den anden vej.

Alene i 2023 var videnbromedarbejderne med til at afvikle 43 aktiviteter, hvor virksomheder og forskere mødtes for at dele viden, skabe ideer og måske danne nye partnerskaber i hele landet.

Videnbromedarbejderne har desuden en vigtig aktie i 23 nye projekter, som blev startet i 2023 med deltagelse af både virksomheder og videninstitutioner.

Læs også: Hvor kan jeg teste min løsning? Få overblik over testfaciliteter i Danmark

Matcher virksomheder og forskere

Jesper Friis Mortensen er Danish Life Science Clusters videnbromedarbejder på Aarhus Universitet. Her fungerer han som bindeled mellem virksomheder og forskere inden for emner, der er relevante for life science-området.

– Den vigtigste opgave for os er at skabe kontakt mellem erhvervslivet og videninstitutionerne. Vi forsøger at facilitere et samarbejde på tværs ved bl.a. at finde relevante samarbejdspartnere, og vi hjælper med at åbne døre – både for forskningen ud til virksomhederne og den anden vej. Det giver stor værdi, når man kan matche en virksomhed med et forskningsteam, så ny viden kommer ud og leve, og virksomheden kan dokumentere, teste eller udvikle deres løsning, fortæller Jesper Friis Mortensen.

De fem videnbromedarbejdere i Danish Life Science Cluster er:

Læs mere om nogle af de projekter, som udspringer fra videnbromedarbejdernes arbejde:

For mere information

Projektleder

Freja Bertelsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2494 0183