Virksomheder sparer tid og får vigtig viden fra samarbejde med videninstitution

De bureaukratiske opgaver kan være overvældende for en lille startup, som vil skabe databasseret evidens for deres løsning. Via en bevilling fra Danish Life Science Cluster kan virksomheden Cacta nu spare tid på administrativt arbejde og dele ressourcer med en lignende virksomhed.

Starup-virksomheden Cacta arbejder på en non-invasiv hjemmemåler til tidlig opsporing af lymfødem hos brystkræftoverlevende.

Til udvikling, test og dokumentation af løsningen har Cacta brug for data – men det kræver tid og viden at få adgang til danske sundhedsdata. Med hjælp fra Danish Life Science Cluster har Cacta nu dannet et konsortium med virksomheden Wenemea og Aarhus Universitet. Sammen er de tre blevet godkendt til at modtage støtte fra Danish Life Science Clusters pulje, som er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Partnerskabet gør, at vi sparer tid og bliver dygtigere samtidig, fortæller Mads Skak, der er industriel designer og medstifter af Cacta.

– Dette nye samarbejde bliver vigtigt for os. Wenemea arbejder inden for samme område som os, så vi kan hjælpe hinanden ved at dele viden om markedet og behovet for løsninger. I samarbejdet med Aarhus Universitet får vi hjælp til det bureaukratiske arbejde med bl.a. at søge om adgang til data og ansøgning til Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk Komité s, forklarer Mads Skak.

Lymfødem er en af de hyppigste senfølger af brystkræft, og Cacta forventer at kunne sænke udbredelsen med 75% ved brugen af deres produkt MyLmphaCare.

Søg midler til samarbejde senest 10. okt.

Virksomheder skal have adgang til viden

Projektet Innovationskraft, som Cacta nu er en del af, skal sikre, at virksomheder inden for life science og velfærdsteknologi får adgang til ny relevant viden fra bl.a. universiteter, GTS’er og professionshøjskoler. Midlerne gives til videninstitutioner, der samarbejder med konkrete virksomheder, og målet for projekterne er at løfte forskning og teknologiudvikling – og dermed være med til at skabe vækst i virksomhederne.

Anne-Mette Hvas, der er dekan på Aarhus Universitets Faculty of Health og sidder i forretningsudvalget i Innovationskraft-projektet, fortæller: 

– I Danmark har vi et levende og innovativt startup-miljø med små virksomheder, som er afhængige af ekstern viden og kompetencer. Når virksomhederne udvikler nye løsninger, er det oftest et krav fra sundhedssektoren, at værdien af løsningen kan dokumenteres. Derfor skal vi som videninstitution være med til at sikre, at iværksætterne har adgang til den nyeste forskning og de rette netværk.

Få hjælp til at finde partnere

Den næste ansøgningsfrist til projektet Innovationskraft er 10. oktober, og der kan søges op til 499.000 kr.

Danish Life Science Clusters mål er at facilitere samarbejder og netværk mellem leverandører, videnmiljøet og aftagere af life science-løsninger.

Life science-klyngen har tilknyttet en række videnbromedarbejdere, som tilbyder sparring i forbindelse med ansøgninger, og som i Cactas tilfælde kan vi hjælpe med at danne søgeberettigede konsortier.

Læs også: Virksomhed får hjælp fra videninstitution til analyser og test – pulje til nye forskningssamarbejder er åben

Eksempler på  projekter, der har fået tildelt midler i Innovationskraft:

  • Udvikling af en ny innovativ prototypeløsning til at dosere insulin, som er lille, billig og fleksibel.
  • Udvikling og test af et haptisk virtuelt simulationsrum til træning af tandlæger inden for mundkirurgi.
  • Undersøgelse af sammenhængen mellem antallet af sygedage for pædagoger og mængden af luftbårne vira i daginstitutioner.
  • Undersøgelse af ny, noninvasiv biomarkør for at øge succesraten IVF-behandling.

Se hvilke andre projekter, der får midler fra videnbro-puljen

For mere information

Projektleder

Freja Bertelsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2494 0183