Forskere skal levere specialiseret viden til 10 nye løsninger i danske virksomheder

Foto: Sebastian Stigsby for Exo360

I 10 nye projekter skal virksomheder og forskere samarbejde, så virksomhederne kan få gavn af forskernes viden til at udvikle teknologiske sundhedsløsninger. Samarbejdet er afgørende for, at virksomhederne får ny vigtig viden, og også for at forskerne bliver dygtigere af samarbejdet, lyder det.

Vi har ideen og tegningen, men vi har brug for hjælp til at gennemføre planen.

Nogenlunde sådan beskriver en virksomhed det samarbejde med en videninstitution, som nu sættes i gang.

Sammen med FORCE Technology og virksomheden Prototal Damvig, skal Exo360 i løbet af det næste halve år teste nye metamaterialer til ortopædiske applikationer.

– Vi kan lave basale mekaniske test selv, men vi har brug for ekspertise til at simulere forskellige brugsscenarier som f.eks varierende UV-lys eksponering, skiftende temperatur og luftfugtighed mm. Derfor er samarbejdet med en vidensinstistitution som FORCE afgørende for udviklingen af vores metamateriale teknologi, siger Mads Terndrup, founder og CEO i virksomheden Exo360.

Foto: Sebastian Stigsby for Exo360

I projektet skal forskellige elastometriske metamaterialer testes og valideres med henblik på anvendelse i medical devices indenf or det ortopædiske medicinske speciale.

Projektet er ét ud af ti nye projekter i Danish Life Science Cluster, som skal bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Målet er, at specialiseret viden fra eksempelvis universiteter og GTS’er skal være med til at udvikle nye sundhedsløsninger til gavn for borgere, patienter og personale.

Projekter skal bygge bro mellem viden og industri

10 nye projekter er netop i opstartsfasen og skal i løbet af det næste udvikle nye sundhedsløsninger.

Temaerne for projekterne strækker sig bl.a. over

  • patienters egenmonitorering af biomarkører
  • nye metamaterialer til brug på det ortopædiske område
  • brugen af nano-guldpartikler til behandling af slidgigt samt
  • biometriske målinger som middel til at forbedre interaktion mellem menneske og robot
  • Udvikling af vaccine mod urinvejsinfektioner.

Læs om de ti nye projekter her

Forskere bliver også klogere af samarbejdet

I hvert projekt deltager en videninstitution og mindst to virksomheder.

Også videninstitutionerne får vigtig viden ud af at samarbejde med virksomhederne, fortæller René Jørgensen, lektor på RUC og projektleder på projektet Ny vaccine mod urinvejsinfektioner for større lighed i sundhed.

– Det er lærerigt for os som forskere at arbejde direkte på en løsning eller et produkt, som kan ende på markedet. Vi lærer, hvordan virksomheder udtænker og opstarter projekter, der skal være skalerbare og økonomisk bæredygtige, forklarer René Jørgensen.

Han er proteinkemiker og har i en årrække specialiseret sig inden for bakterielle toksiner, og denne ekspertise har de to virksomheder i projektet, Proxi Biotech og Croda Danmark, brug for. I projektet skal to toksiner, fra en bakterie der hyppigt forårsager urinvejsinfektioner, oprenses og afgiftes, før det undersøges, om de kan bruges som antigener i en vaccine, som kan gives som næsespray.

– Ingen af os ville kunne drive dette projekt langt nok alene, så både forskere og industrien har brug for hinanden. Det bliver et rigtigt spændende samarbejde, som forhåbentligt munder ud i et positivt resultat, siger René Jørgensen.

Videnbropulje

De ti projekter har fået midler fra fra Uddannelses-  og Forskningsstyrelsens videnbropulje. Formålet med projekterne er at løfte forskning og teknologiudvikling i virksomhederne inden for emnet personlig sundhed. Midlerne tilfalder udelukkende videninstitutionerne.Puljen er nu tømt, og der er lukket for ansøgninger.

 Læs også: Robotter skal lære at forstå os mennesker – nyt projekt om biometriske data

For mere information

Projektleder

Freja Bertelsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2494 0183