Danish Life Science Cluster bliver en del af Biotekbyen Kalundborg

Den nationale life science-klynge rykker endnu tættere på Danmarks flagskibe inden for biotek og farma i Kalundborg. Det nye partnerskab skal bl.a. sikre, at biotek-virksomheder i hele landet får adgang til samarbejdsmuligheder og viden i Biotekbyen Kalundborg.

Fremover får Danish Life Science Cluster kontor i hjertet af en af Nordeuropas største bio- og farmaproduktioner.

I samarbejde med Region Sjælland har life science-klyngen indgået aftale om et partnerskab med Knowledge Hub Zealand med henblik på at etablere en Life Science Hub med base i Kalundborg.

Direktør i Danish Life Science Cluster Diana Arsovic Nielsen ser frem til et endnu tættere samarbejde med vidensorganisationerne samt bio- og farmavirksomhederne i Biotekbyen Kalundborg.

– Kalundborg har sat bioteknologien i centrum og skabt Biotekbyen, som rummer Skandinaviens største biotekindustri og en procesindustri i international klasse med fokus på skalering, vækst og bæredygtighed. Det er helt naturligt, at Danish Life Science Cluster bliver en del af dette miljø. Vores opgave bliver bl.a. at skabe netværk og innovationsmuligheder i den omfattende følgeindustri af mindre, højtspecialiserede virksomheder. Samtidig skal vi sikre et flow af viden mellem de sjællandske videninstitutioner og virksomhederne i Biotekbyen, siger Diana Arsovic Nielsen.  

Mere viden skal skabe vækst i virksomhederne

Danish Life Science Clusters medarbejdere får et tæt samarbejde med Knowledge Hub Zealand, som er et partnerskab mellem industri, den offentlige sektor og uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland.

Projektchef i Knowledge Hub Zealand Christian Beenfeldt ser frem til samarbejdet, som bl.a. får fokus på digitalisering, dataopsamling og bæredygtighed.

– Vores primære opgave er at støtte sjællandske virksomheder med vækst og viden. Det gør vi bl.a. ved en stærk kobling mellem forskning og erhvervsliv. Med Danish Life Science Cluster ombord får vi et nationalt reach, der skal resultere i endnu mere videnoverførsel til virksomhederne, siger Christian Beenfeldt.

Satser på kommerciel skalering

Danish Life Science Clusters aktivitet i Biotekbyen Kalundborg skal understøtte, at det kommercielle sats på opskalering i Kalundborg bliver en platform til:

  • At tiltrække startup-virksomheder inden for biotek, at skabe innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner samt at sikre tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft i bioproduktionsklyngen i Region Sjælland.
  • At tiltrække store puljer med ekstern finansiering bl.a. fra EU til udvikling af indsatsen.

Skal til tops i Europa

Knowledge Hub Zealand har en klar vision for Kalundborg-området, og Danish Life Science Cluster  er klar til at bakke projektchef Christian Beenfeldt op.

– Kalundborg kan blive Europas førende flagskib inden for produktion, viden, samarbejder og uddannelse af målrettet kvalificeret arbejdskraft. Vi har industrien til det og de sjællandske universiteter er stærke. Efterhånden som uddannelsesinstitutionerne kommer til, tiltrækkes flere uddannede unge. Med dette potentiale for innovation mener jeg, vi kan komme til tops i Europa, og det er ambitionen for de kommende år, fortæller Christian Beenfeldt.

Hvad er Biotekbyen Kalundborg?

Biotekbyen huser Skandinaviens største biotekproduktion med en stærk procesindustri og en omfattende, højtspecialiseret følgeindustri. I Biotekbyen finder du bl.a. verdens største insulinfabrik, verdens største enzymproduktion og verdens førende industrielle symbiose.

Biotekbyen Kalundborg bygger på et unikt partnerskab, hvor lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige organisationer samarbejder på tværs for i fællesskab at understøtte og styrke byens industri, uddannelsesmuligheder og det grønne samarbejde.

Biotekbyens succes skyldes især balancen inden for tre områder:

  • Produktivitet og vækst: Kalundborg arbejder for at blive en international klynge for Industri 4.0 med startup-miljø og optimal infrastruktur.
  • Uddannelse og innovation: Kalundborg arbejder for at blive en internationalt førende klynge for uddannelse, forskning og innovation inden for bioteknologisk produktion og procesteknologi.
  • Bæredygtighed og grøn omstilling: Kalundborg arbejder for at accelerere virksomhedernes grønne omstilling bl.a. gennem cirkulær produktion.

Kilde: Kalundborg Kommune

Danish Life Science Cluster vil også få tilstedeværelse på Nykøbing Falster Sygehus og på RUC i Roskilde.

Illustration: Pixabay

For mere information

Enhedschef

Jane Nøhr

Danish Life Science Cluster
Vidensamarbejde og community
HUB Hovedstaden
+45 5179 1790