Virksomheder kan nu komme helt tæt på klinikken i Region Sjælland

Danish Life Science Cluster har netop åbnet det første kontor, som ligger direkte på et sygehus. Dermed kan virksomhederne komme helt tæt på udfordringer og behov i sundhedssektoren og potentielle samarbejdspartnere. Den nationale sundhedsklynge er blevet en del af Athena-Huset på Nykøbing Falster Sygehus.

Danish Life Science Cluster skal binde de sjællandske virksomheder endnu bedre sammen med behov og ønsker på sygehusområdet. Den nationale life science-klynge er nu klar med sit første kontor, der ligger placeret på et sygehus, nemlig på Nykøbing Falster Sygehus. Den nye hub i Region Sjælland skal sikre, at virksomheder i Danish Life Science Clusters netværk får kortere til udvikling, sparring og testmuligheder på et sygehus.

– Den nye hub af Danish Life Science Clusters vil give en større nærhed til de regionale virksomheder. Vi har lagt mange kræfter i at få dette til at lykkes, for når virksomhederne er geografisk tæt på sygehuset, bliver det nemmere at forstå de udfordringer og vækstmuligheder, der er for virksomhederne i Region Sjælland, fortæller Mette-Marie Harild, bestyrelsesformand i FIERS – Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland.

Bliver del af stærk innovationshub

Nykøbing Falster Sygehus har sammen med FIERS opbygget en stærk innovationshub i Athena-Huset på sygehuset. Her matches udfordringer på sygehusene med private virksomheders ideer og produkter. Med Danish Life Science Cluster som en tredje stærk partner i Athena-Huset styrkes synergien yderligere til gavn for både Nykøbing Falster Sygehus og ikke mindst virksomhederne i Region Sjælland.

– Vi er et lille akuthospital, og vi har store forventninger til Danish Life Science Clusters tilstedeværelse. Vi ser frem til at styrke kontakten til virksomheder endnu mere med nye løsninger, og vi forventer at få bedre adgang til nye samarbejdspartnere og innovationsprojekter, siger sygehusdirektør Ricco Dyhr, Nykøbing Falster Sygehus.

Mindre sygehus er mere agilt

Danish Life Science Cluster har i forvejen hubs i de fire andre danske regioner, men her er kontorene placeret i universitetsbyerne. Derfor skiller den nye Hub Sjælland sig ud ved at være placeret uden for de store byer, men det kan blive en fordel, mener Ricco Dyhr.

– Vi er et mindre sygehus, og det gør os mere agile. Jeg har den fulde ledelse samlet ét sted, og derfor tror jeg, det er lettere for os at sætte en fælles retning. Det kommer os eksempelvis til gavn, når vi skaber innovation eller implementerer nye løsninger. Derfor kan Nykøbing Falster Sygehus i samarbejde med nye partnere blive foregangssygehus for nye arbejdsgange eller -metoder, mener Ricco Dyhr.

Langt fremme inden for hjemmediagnostik

Et af de områder, hvor Athena-Huset på Nykøbing Falster Sygehus allerede er førende, er inden for ’Home Diagnostics’. Hjemmediagnostik spiller direkte ind i Region Sjællands strategi for at flytte sundhedsvæsenets ydelser fra hospital til borgernes hjem. Dette indebærer bl.a. implementeringen af mere digitalisering samt test og udvikling af ny teknologi.

Vekselvirkningen mellem hospital, borger og teknologi bliver det centrale og det unikke i tilbuddet.

– Vi er dygtige til at tænke innovation på en anderledes og ubureaukratisk måde. Det giver værdi for både virksomheder, patienter og medarbejdere – og dette arbejde skal vi udbrede yderligere i fremtiden, siger Ricco Dyhr.

Arbejdet med nye løsninger inden for hjemmediagnostik skal bl.a. fremme samarbejder mellem kommuner, praktiserende læger, sygehuse, videninstitutioner, FIERS og små og store virksomheder.

To spor i Region Sjælland

Der er lagt op til, at Danish Life Science Cluster bliver partner i to aktivitetsspor i Region Sjælland med medarbejdere placeret på forskellige lokationer.

  • Ét aktivitetsspor vil centrere sig om erhvervsudvikling i tilknytning til Knowledge Hub Zealand og bioproduktionsmiljøet i Kalundborg. Her vil indsatsområderne være skalering, AI og industriel bæredygtighed i life science-produktion. Dette spor finansieres af de sjællandske kommuner.
  • Det andet aktivitetsspor finansieres af Region Sjælland og omhandler som nævnt sundhedsinnovation og velfærdsteknologi med fokus på ’Home Diagnostics’ – og placeres i Athena-Huset på Nykøbing Falster Sygehus.

Hos FIERS mener bestyrelsesformanden, at det er klogt, at Danish Life Science Cluster opretter lokale hubs i Region Sjælland.

– Vi ved, at sjællandske SMV’er kun har en lille tradition for at deltage i innovationssamarbejder. Derfor er det positivt, at life science-klyngen rækker ud til erhvervslivet og forankrer sig tæt på virksomhederne. Denne netværksopbygning – med facilitering af samarbejder mellem sundhedssektor, videnområdet og virksomhederne – vil øge vidensniveauet i virksomhederne. Samtidig kan Danish Life Science Cluster være med til at skabe netværk mellem de små og store virksomheder til gavn for begge, vurderer Mette-Marie Harild.

Fakta:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriet har afsat ekstra midler til klyngearbejdet i Region Sjælland. Midlerne skal bl.a. styrke samarbejdet mellem Danish Life Science Clusters to regionale hubs og RUC og Professionshøjskolen Absalon. Arbejdet skal resultere i stærkere videnbroer mellem forskere og virksomheder samt fundraise til større projekter.
  • Danish Life Science Clusters tilstedeværelse i Region Sjælland deles op i to:
    • HUB Sjælland life science-produktion i Kalundborg og
    • HUB Sjælland Sundhedsinnovation og velfærdsteknologi i Athena-Huset, Nykøbing Falster Sygehus.
  • Danish Life Science Cluster får i første omgang to medarbejdere i Region Sjælland. De vil få primære arbejdssteder i henholdsvis Nykøbing Falster, Kalundborg og på videninstitutionerne RUC og Professionshøjskolen Absalon.

For mere information

Enhedschef

Jane Nøhr

Danish Life Science Cluster
Vidensamarbejde og community
HUB Hovedstaden
+45 5179 1790