Bevilgede projekter – UFS pulje 2, Februar 2023

Videnbroprojekter, Pulje 2, Februar 2023

1. Better use of blood-serum messenger RNA as non-invasive biomarker by optimizing the quantification

Partnere: Aarhus Universitet(iNano, professor Jørgen Kjems), Omiics, Aptamist.

Formål: Optimere påvisning og kvantificering af cirkulerende mRNA fra ikke invasive væske-biopsier, for at forberede patientdiagnostik baseret på f.eks. en blodprøve til detektion af tidlige cancerstadier.

 

2. Papsam

Partnere: Københavns Universitet(professor Miriam Kolko), Unikk.me, persondatakonsulentet.dk.

Formål: At reducere administrationsbyrden og ulemper for personer, der papirsamtykker til deltagelse i Projekt FOREVER og andre forskningsprojekter, for at frigive midler til forskning og opnå større datadelings-gennemsigtighed. FOREVER er et forskningsprojekt omhandlende forebyggelse, opsporing og tidlig behandling af synstruende øjensygdomme.

 

3. Udvikling af innovativ tarmtampon til personer med stomi

Partnere: Ampa Medical, Republikken Create, Teknologisk Institut.

Formål: Ved hjælp af mikrobiologiske og toksikologiske undersøgelser tydeliggøre, om det absorberende materiale carboxymethylcellulose har egenskaber, der gør det velegnet til brug i en tarm-tampon. Tarm-tampon, er udviklet som alternativ til stomiposer. Tarmtamponer absorberer og opbevarer afføringen inde i tarmen.

 

4. Transportsyge, sundhed og arbejdsevne

Partnere: FORCE Technology, Ørsted, NorSeaGroup, Esvagt, Danpilot, MHO-Co, Center for det Maritime Sundhedsvæsen, Syddansk Universitet.

Formål: Med udgangspunkt i søtransport, klarlægge, hvornår det er sundheds- og sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at udføre et arbejde efter transportsyge, samt undersøge hvilke parametre, der kan have indflydelse på transportsygens opståen og niveau mhp. forebyggelse.