Innovationskraft og funding – søg midler til nye samarbejder mellem forskning og erhverv

Har jeres virksomhed brug for specialiseret viden fra forskningen? Eller er du fra en videninstitution og har brug for at samarbejde med virksomheder? Deltag på dette online møde og hør, hvordan I søger funding til samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.

Formålet med dette møde er at

  • informere om fundingmuligheder fra UFS-puljen
  • dele viden om projekter, som tidligere har fået midler til samarbejder.
  • så frø til nye samarbejder

Kom og få en kort introduktion til projektet Innovationskraft – et videnbroprojekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS).

Kom og søg partnere til nye samarbejder

Målgruppen for informationsmødet er repræsentanter fra virksomheder – særligt SMV’er, fra GTS’er, professionshøjskoler og andre videninstitutioner.

På mødet kan du møde nye samarbejdspartnere til videnbroprojekter, der kan omsætte specialiseret viden fra forskningen til nye idéer i erhvervslivet.

Samtidig får du et indblik i nogle af de projekter, som tidligere har fået midler til samarbejder.

Hør om igangværende projekter

Virksomheder og videninstitutioner, der tidligere har modtaget midler fra UFS-puljen, vil præsentere deres projekt og diskutere formål og udbytte af tværsektorielle samarbejder.

Mødet skal fremme vidensdeling mellem alle projekter, der har fået en bevilling fra UFS gennem Danish Life Science Cluster. Udover eksisterende projekter vil der til mødet også deltage potentielle nye ansøgere, der kan hente inspiration og læring i de igangværende projekter.

Om UFS-midlerne

I projektet Innovationskraft – et videnbroprojekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) – bygger vi videnbroer mellem nationale og internationale forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter og virksomheder for at fremme forskningssamarbejder og innovation.

Der kan søges funding til:

  • Pulje 1: Videnspredningsaktiviteter, f.eks netværksmøder, symposier og workshops
  • Pulje 2: Samarbejdsprojekter (også kaldet videnbroprojekter) mellem virksomheder og danske forskere

Program

Start Slut Titel Speaker
08:30 08:40 Videnbromidler – retningslinjer Freja Bertelsen, projektleder, Danish Life Science Cluster.
08:40 08:50 FORCE Technology – Tandkroner af høj kvalitet til lavindkomstpatienter Torben Haugaard Jensen, Specialist
Materials Test & Analysis, FORCE Technology
08:50 09:00 Lighed i personlig sundhed ved selvmonitorering af data Therese Heiberg, lektor, og Leif Kofoed Nielsen, docent, cand. scient., ph.d, Københavns Proffesionshøjskole
09:00 09:10 Pilotprojekt Asgaard Edina Hadziselimovic, læge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
09:10 09:20 Next Generation biotyping for proteotyping pathogenic bacteria Allan Stensballe, lektor, Aalborg Universitet
09:20 09:30 Better use of blood-serum messenger RNA as non-invasive biomarker by optimizing the quantification workflow Morten Venø, Ph.d.
Co-founder, Chief Technical Officer, Omiics
09:30 09:40 Mindre admin – Mere Sundhedsforskning med digitale værktøjer Thomas Bonefeld Jørgensen, CEO Founder, Unikk.me
09:40 09:50 Udvikling af innovativ tarmtampon til personer med stomi Cecilie Ammitzbøll, CTO i Ampa Medica
09:50 10:00 Afslutning og spørgsmål

 

Læs mere om: Innovationskraft og UFS-midlerne her