Bevilgede projekter – UFS pulje 2, September 2022

Videnbroprojekter, Pulje 2, September 2022

1. Tandkroner af høj kvalitet til lavindkomstpatienter

Partnere: FORCE Technology (lead), Wincrowns ApS, Tandlæge Steen Schmidt Nielsen og Scanform Værktøjsfabrik.

Projektperiode: 01.10.2022-31.03.2023

Formål: Projektet er et værdikædesamarbejde omkring udvikling af en innovativ ny teknologi, der skal gøre det muligt for lavindkomstgrupper at få adgang til tandkroner af høj kvalitet.

Teknologien baserer sig på færdigfremstillede kroner af zirconia og en særligt designet plastikhætte til indsættelse.

Patienten kan efter et kort besøg hos tandlægen forlade klinikken med en stærk krone med forventet lang levetid til en væsentlig reduceret pris i forhold til i dag.

 

2. Lighed i personlig sundhed ved selvmonitorering

Partnere: Københavns Professionshøjskole, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Kommune, Egoo.health, HEI Therapeutics og Copenhagen Nanosystems.

Projektperiode: 01.11.2022-30.09.2024

Formål: Projektet sætter fokus på innovative sundhedsløsninger baseret på borgernes selvrapportering af data, herunder hvilke faktorer, der kan skabe barrierer for udbredelsen af teknologier til selvmonitorering.

Projektet fokuserer på to spor:

  1. Hvordan kan man sikre datakvalitet og kontinuitet i borgerproducerede data? Her arbejder forskere og studerende på bioanalytikeruddannelsen med udgangspunkt i innovative teknologier fra hhv. Egoo.health, HEI Therapeutics og CPHnano til monitorering af kliniske markører for stofskifte, infektion og hæmostase.
  2. Hvordan kan lokale tiltag i relation til Skjolds Plads bidrage til lighed i personlig sundhed og understøtte velfærdsopgaver i en udvikling hen imod mere selvmonitorering og behandling i hjemmet?

 

3. Pilotprojekt ASGAARD

Partnere: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Holbæk Sygehus, Syddansk Universitet, Liva Healthcare, Cambio Healthcare Systems og Compugroup Medical Denmark A/S.

Projektperiode: 01.10.2022-01.05.2024

Formål: Pilotprojektet ASGARD ønsker at udvikle og pilotteste et digitalt støtteredskab for patienter, praktiserende læger og hospitalslæger til patientnær kontrol og individualiseret risikovurdering af patienter med asymptomatisk aortastenose.

Output: Forberedelse af sundhedsfaglig infrastruktur mellem almen praksis og hospitaler, samt udarbejdelse af spørgeskemaet til den prospektive spørgeskemaundersøgelse (måling af patienttilfredshed, -tryghed og -holdning til den digitalstyrede patientopfølgning).

 

4. Next generation bio-typing for proteotyping pathegonic bacteria

Partnere: Aalborg Universitet, TREAT Systems ApS og Evosep ApS.

Projektperiode: 01.10.2022-31.09.2023

Formål: Projektet har til formål at identificere mikrobielle isolater og detektere biomarkører for antibiotikaresistens og virulensfaktorer på få minutter. Deres Next generation Biotyper-platform vil potentielt udvide mulighederne og reducere omkostningerne pr. prøve og tiden til diagnose betydeligt.

Dermed er korrekt valg af antibiotika til behandling hurtigt og billigt, hvilket forhindrer potentiel dødelig fejlbehandling af patienten, men også reducerer brugen af bredspektret antibiotika (som over tid potentielt reducerer den nu stigende resistens over for antibiotika, der ses i bakterier). Integrationen af hurtig, robust bakteriel biotypning, der hjælper avanceret beslutningsstøtte, forener teknologi og antimikrobiel forvaltning.