Videninstitutioner: Søg midler til et videnbroprojekt

Ansøg om midler til et videnbroprojekt, hvor videninstitutioner arbejder sammen med virksomheder om at løfte innovation inden for life science-sektoren. Midlerne er udmøntet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ansøgninger modtages løbende.

Hvad er et videnbroprojekt?

Et videnbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her omsættes specialiseret viden til nye idéer, og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

Videninstitutioner, som professionshøjskoler, GTS-institutter og universiteter, modtager i videnbroprojekter midler til indgå i samarbejdsprojekterdanske life science-virksomheder, som på den måde hjælpes videre med deres innovationsidéer.

Videnbroprojekter er altså samarbejde om innovation, som gavner både forskningsmiljøerne og erhvervslivet og fremmer videnbaseret vækst til gavn for life science-sektoren.

Krav og bevillingskriterier – Videnbroprojekter

Hvem kan søge?

Et videnbroprojekt består af mindst 1 videninstitution og mindst 2 virksomheder, hvoraf den ene er en SMV.

Virksomheder i kategorien SMV må maks. have 249 ansatte og enten ikke overstige en omsætning på maks. 50 mio. euro eller have en årlig samlet balance på maks. 43 mio. euro.

Danske videninstitutioner, der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, kan ansøge i partnerskab med private SMV’er.

Derudover må der gerne være flere virksomheder (små og store) og flere videninstitutioner med i projektet.

Hvad kan man søge støtte til?

Danish Life Science Cluster arbejder for at skabe større lighed i sundhed, ikke bare i Danmark, men også globalt. Personlig sundhed handler om at udvikle skræddersyede sundhedstilbud. Løsningerne skal sætte den viden og forskning, vi har om borgerne i spil, så det er muligt at skræddersy præcise, aktuelle og effektfulde sundhedstilbud til bl.a. kronisk syge og multisyge borgere. Løsningerne kan have fokus på forebyggelse samt diagnostik og behandling i eget hjem, hvor brug af borgerskabte data er aktuelt og giver patienten indflydelse og medbestemmelse for egen behandling.

Vi har en ambition om at søge yderligere funding til dette vigtige arbejde via et fremtidigt partnerskab med fokus på personlig sundhed. Vi ønsker at bruge videnbroprojekterne som idé-generator til dette fremtidige partnerskab, og vi vil derfor prioritere projekter, der arbejder for at mindske ulighed i sundhed, og gerne med et internationalt perspektiv.

Et videnbroprojekt har typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra TRL2-3 til TRL 4-6.

Retningslinjer for klyngeaktiviteter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hvor meget kan man søge?

Der kan søges om 249.000 kr.

Projektperioden kan variere fra projekt til projekt, men skal afsluttes i indeværende bevillingsperiode, dvs. senest 1. september 2024. Bevillingen tilfalder projektets videninstitution(er).

Midlerne er udmøntet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Krav om medfinansiering?

Virksomhederne i partnerskabet afgiver deres medfinansiering i medgåede timer. Der anvendes en fast timesats på 600 kr. inkl. overhead.

Hvordan søger man?

LUKKET FOR ANSØGNING

Udfyld ansøgningsskemaet – vi gennemgår løbende ansøgninger ansoegninger@danishlifesciencecluster.dk.

Ansøgningsskema til videnbroprojekt