Data og sundhedsteknologier – fra potentiale til løsninger

Der er et stort dansk og internationalt potentiale for̊ databaseret og teknologidrevet sundhedsinnovation. De nationale og internationale potentialer er kendte, men vi mangler at realisere de gevinster, der skaber reel værdi for borgere og sundhedsvæsen – og som derigennem skaber vækst for virksomhederne. Derfor er Data og sundhedsteknologier et af fire fokusområder i Danish Life Science Cluster.

Det fremmeste formål for Danish Life Science Cluster som klynge er, at virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører bringes sammen i arbejdet med innovation og vækst inden for life science og velfærdsteknologi.

I samarbejde med medlemmer og andre aktører har vi udpeget fire fokusområder, som vi vil samle klyngens aktiviteter under, og som naturligt overlapper hinanden og dækker behovskæden.

De fire fokusområder i Danish Life Science Cluster er:

  1. Forskning og kommercialisering
  2. Offentlig-privat innovation
  3. Data og sundhedsteknologier
  4. Internationalisering.

Adgang og brug af sundhedsdata  

Sundhedsdata skal være tilgængelige for forskning og innovation, borgere og patienter og for de virksomheder, der bruger data til udvikling af fx medicin, behandlingsformer og datadrevne sundhedsteknologier. Og data skal med større præcision og tilgængelighed kunne anvendes til kvalitetssikring, statistik og administrative formål, fx ved at borgere kan bidrage med personlige data.  

Men data skaber kun værdi, hvis de bliver brugt forsvarligt og inden for de gældende rammer og regler.  

Deling af sundhedsdata og opgør med silo-tænkning 

I Danish Life Science Cluster vil vi gøre op med ’silo-tænkningen’ blandt aktørerne, så det er muligt at trække data mellem systemer og lokale dataforvaltere. Vi vil fokusere på at: 

  • bidrage til at etablere en national løsning for adgang til sundhedsdata, som er simpel og gør det enkelt for virksomheder og videninstitutioner at anvende sundhedsdata i innovationsarbejdet.  
  • etablere testmiljøer, der gør det muligt at tilgå data tidligt i forsknings- og innovationsarbejdet indenfor fx medicin, behandlingsformer og datadrevne sundhedsteknologier, og som dermed skaber grundlag for udviklingen af nye forret- ningsmodeller.  
  • vise muligheder og potentialerne med sundhedsdata, og hvordan data kan anvendes i innovationssamarbejder. 

Hvilke aktiviteter kan du blive en del af?

Læs om: Strategi for Danish Life Science Cluster

Kontakt

Helene Boeck
Programledelse
HUB Hovedstaden 
+45 3012 4909 

hb@danishlifesciencecluster.dk 

LinkedIn