Samtykkeerklæring til brug af billeder fra arrangementer

Danish Life Science Cluster benytter billeder og videoer fra egne arrangementer i trykte og digitale medier. Deltagere ved vores arrangementer giver ved tilmelding tilladelse til, at vi må benytte billederne.

Danish Life Science Cluster offentliggør billeder og videoer fra egne arrangementer og aktiviteter i trykte og digitale medier. Gennem billeder og videoer fortæller vi de gode historier fra netværket og videndeler og informerer om arrangementer og aktiviteter.

Offentliggørelsen af billeder på internettet af genkendelige personer er omfattet af reglerne i Persondataloven.

Datatilsynet skelner mellem to typer af billeder:

Situationsbilleder har til formål at vise en aktivitet eller situation. Fx deltagere på en konference eller et netværksarrangement. Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden samtykke fra personerne på billedet. Dette gælder dog ikke, hvis en person kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, fx når billedet bliver anvendt til markedsføring.

Portrætbilleder har til formål at vise en eller flere personer, ikke situationen eller aktiviteten. Fx en oplægsholder ved et arrangement. Som hovedregel kræver det samtykke at offentliggøre et portrætbillede.

Samtykke

Danish Life Science Cluster offentliggør kun harmløse billeder af personer. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning.

Deltagere ved Danish Life Science Clusters arrangementer giver ved tilmelding tilladelse til, at Danish Life Science Cluster må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor de er på. Det oplyses ved tilmeldingen, at man som deltager giver samtykke til at Danish Life Science Cluster må bruge billeder fra arrangementet. Ønsker en deltager et offentliggjort billede fjernet, hvor vedkommende er på, kan der rettes henvendelse til Danish Life Science Cluster, og billedet vil blive fjernet fra internettet i det omfang det er muligt.

Oplægsholdere ved Danish Life Science Clusters arrangementer giver samtykke til at billeder og video, hvor de er på må offentliggøres sammen med deres navn, titel og organisation. Samtykket kan til en hver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Danish Life Science Cluster.

Download Samtykkeerklæring
Danish Life Science Clusters persondatapolitik