Videndeling og adgang til forskning

Et af formålene med Danish Life Science Cluster er at skabe videnbro. Vi skaber rammerne for at ny viden og forskning fra universiteterne kommer ud at arbejde i virksomhederne.

Nøglen til øget brug af forskningsbaseret viden i erhvervslivet, er det tætte og tværsektorielle innovationssamarbejde. Når det lykkes, skabes et kommercielt forspring såvel nationalt som internationalt for virksomhederne.

Dette arbejde er selve essensen af Danish Life Science Cluster, som vi understøtter via vores netværk, arrangementer og vores facilitering og projektledelse af innovationsprojekter.

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med videnbro og skaber videndeling mellem virksomheder, offentlige og videninstitutioner, så tag fat i Cluster Manager Jane Nøhr, jn@danishlifesciencecluster.dk, +45 5179 1790.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster