Deltagelse i innovationsprojekter

I Danish Life Science Cluster arbejder vi sammen med private virksomheder, hospitaler, kommuner og videninstitutioner i en lang række innovationsprojekter – både små og store.

I alle projekterne skaber vi i tætte tværsektorielle samarbejder, nye koncepter, løsninger og produkter, der gør gavn i sundhedsvæsenet og skaber vækstmuligheder, både nationalt og internationalt, for de deltagende virksomheder.

Danish Life Science Cluster er p.t. projektledere på bl.a hele Circular Co-Creation programmet med +18 innovationsprojekter samt en række nationale signaturprojekter:

 

Se vores innovationsprojekter

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster