Timedico A/S og udviklingen af ’Tempus600’

Eksemplet giver dig indsigt i hvordan et problem for alle hospitaler verden over er blevet løst ved at en offentlig organisation og et privat firma gik sammen om at udvikle en løsning til gavn for patienter, forskellige fagpersonaler, sygehusledelse, politikere og den private virksomhed.

13. september 2016

Hurtigere transport af blodprøver fra patient til laboratorie

I 2007 begyndte Ivan Brandslund, der er chef på Sygehus Lillebælts Laboratoriecenter i Danmark at udtænke ideen til et rørpostsystem, der skulle revolutionere den hidtidige praksis på hospitaler i Danmark og andre lande. For i det øjeblik reagensglasset er fyldt med blod, og nålen trækkes ud af patientens arm, handler det meget ofte om at få et resultat af blodprøven så hurtigt som muligt. Det er et fokusområde for hospitaler over hele verden.

Rørpostsystemet, der officielt i dag har navnet Tempus 600, fungerer på den måde, at hvert lille reagensglas med f.eks. en blodprøve, straks efter at prøven er taget hos patienten, bliver klikket ind i en afsenderrobot og via et rørsystem med trykluft som drivkraft sendt af sted til analyse i laboratoriet.

Ændrede analysemetoder eller ændret transport

Daniel Blak, der er uddannet værktøjsmager, og opfinder af Tempus 600 systemet fortæller: ’I 2008 da jeg fik kontakt til Ivan producerede vi allerede transportsystemer til fødevareindustrien – f.eks. til Danones flaskeproduktion. Oprindeligt lavede vi dog ventilationsanlæg, men en opgave for Danone fik os til at bruge luft på en helt ny måde’. Opgaven lød på at transportere små plastikflasker til yoghurt rundt på den franske fødevaregigants fabrik i Valencia, og det system blev begyndelsen på firmaet Timedico. Baseret på denne teknologi og knowhow mener Daniel og kompagnonen godt at de kan hjælpe Ivan med at løse udfordringen om at reducere transporttiden, og partnerne indleder derfor, i første omgang et økonomifrit samarbejde. Efter at Timedico søger de første patenter i 2008 sættes der for alvor gang i udviklingen af et system, der transporterer blodprøver fra sygehusenes forskellige afdelinger til laboratoriet.

Konkret blev et af de kulsorte smedeværksteder, der havde været brugt i ventilationsafdelingen på fabrikken, omdannet til et kridhvidt, lyst lokale, som skulle minde om de sterile gange og værelser på et hospital. Herefter konstruerede Timedico en prøveopstilling med en haveslange og blæste nogle tomme prøverør igennem. Sygehus Lillebælt var med i flere dele af udviklingen, og da systemet skulle testes, bidrog sygehusets bioanalytikere med blodprøver, som efterfølgende blev sendt rundt langs loftet i tynde plastikrør. Herefter blev blodet testet for, om det havde taget skade. ’Det gik fint med ét rør ad gangen, men vi skulle jo kunne sende mange rør af sted løbende, og det var kompliceret. Men det lykkedes, og senere i 2009 satte vi det første system op til test på Fælles Akutmodtagelse på Kolding Sygehus’, fortæller Ivan.

Mærkbar reduceret svartid

Siden har rørpostsystemet reduceret svartiden på prøverne fra ca. to og en halv time til under en halv time i dag på de akutte prøver. Tidsbesparelsen skete dog ikke fra dag til dag, blandt andet fordi sygehuspersonalet skulle vænne sig til en ny arbejdsgang med at sende hver prøve af sted straks efter den er taget, og stuegangen skulle flyttes for at udnytte den kortere responstid på prøvesvar.

Tidligere har læger og sygeplejersker været vant til, at en blodprøve taget inden stuegang om morgenen var tilbage omkring middagstid. Nu ligger analysen klar inden stuegangen. Det betyder, at patienten kan blive behandlet og eventuelt udskrevet samme dag, hvis behandlingen virker eller patienten kan nå at blive behandlet flere gange samme dag. Den reducerede svartid har især gavnet patientens velbefindende, da de ikke længere skal vente så lang tid for at få svar på hvad de fejler. Samtidig får det patienterne hurtigere og mere effektivt igennem deres behandlingsforløb, hvilket sparer sengedage og i sidste ende penge for de offentlige hospitaler. Det er noget, politikerne forstår, siger Daniel Blak.

Så det lykkedes også at ændre arbejdsgangene. Medarbejderne kunne se nytten i at benytte systemet. Fx på Odense Universitetshospital er bioanalytikernes gangtid blevet reduceret med hele 80 procent, hvilket vil sige, at de kan bruge deres uddannelsesmæssige ekspertise på blodprøveanalyse i stedet for at transportere blodprøver rundt på gangene.

Med rørpostsystemet sendes prøverne enkeltvis straks fra hver patient, når de er taget, hvilket sikrer hurtigere ekspeditionstid. Samtidig sparer systemet en besværlig indpakning af de små glas-prøverør, hvilket tidligere rørpostsystemer nødvendiggjorde, fordi lufttryktransporten er skånsom og sikker. ”På akutte prøver kan vi i dag levere svar på en prøve, inden der er gået 30 minutter fra prøven er taget. Sub-akutte prøver klarer vi på max 40 minutter, og for de øvrige prøver leverer vi svar inden 60 minutter. Tidligere tog det ofte halvanden til tre timer”, siger laboratoriechef Ivan Brandslund.

Tempus600 er en sællert på verdensplan

I dag har systemet bredt sig, ikke kun til næsten alle danske sygehuse, men også til sygehuse i andre lande, blandt andet Norge, Finland, Tyskland, Holland, Kina, Taiwan, Kuwait, Israel Sverige, England, Thailand, Saudi Arabien og Sydkorea. Så det er gået stærkt siden ideen blev evalueret og organiseret. Virksomheden har i dag 16 medarbejdere i Danmark, der primært er beskæftiget med udvikling og salg, og i Holland og Thailand har man datterselskaber, der dækker hhv. Benelux og Asien. Der er etableret et formaliseret et salgssamarbejde med bl.a. Siemens, Roche, Abbott og Symex, der fremstiller maskiner til analyse af blodprøverne. De fire virksomheder argumenterer bl.a. for, at deres analyseprodukter er kompatible med Tempus 600. Systemet Tempus 600 er et 100% dansk produkt, som fremstilles af underleverandører i Danmark.

For yderligere information om Tempus600 på deres hjemmeside her.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster