Engagement og momentum fra alle partnere er central i langvarige projekter

Hvordan sikrer man bibeholdelse af entusiasme fra både offentlige og private partnere i et langt udviklings- og afprøvningsprojekt?

24. februar 2016

Projektet handler om udvikling af en sensor til måling af trykket under en kompressionsbandage, som bl.a. bruges i behandlingen af bensår. Med indbygget bluetooth kommunikation til hjemmeplejen sikres såvel overvågning af trykmåling over flere dage samt mulighed for videresendelse og sparring med sårcentret på hospitalet.

Behandlingen af bensår er både meget omkostningstungt og tidskrævende for kommuner og sygehuse samt ubehagelig og smertefuldt for patienten. Derfor er der stor entusiasme omkring forbedret og forkortet behandling.

Der blev hurtigt samlet en projektgruppe bestående af tre hospitaler, tre kommuner i tre regioner samt tre private virksomheder. Da ingen af partnerne var i stand til at finansiere projektet, blev der skrevet en fondsansøgning, og projektet kunne først starte, da bevillingen kom seks måneder senere.

Det 3-årige projekt indeholdt et udviklingsforløb hos en privat virksomhed samt pilot- og slutafprøvning hos de offentlige partnere.

På opstartskonferencen var alle partneres engagement højt, og forventningsafstemning uproblematisk. Som det ofte er tilfældet med udviklingsprojekter, opstod der imidlertid undervejs forsinkelser i udviklingen med en seks måneders forlængelse af projektperioden til følge og stærkt forsinkede afprøvninger. Det høje engagement hos de offentlige partnere blev derfor “slidt”. Samtidigt trådte de enkelte partneres forskellige dagsordener frem (forskning, drift osv.), og flere partnere var tæt på at opgive. Nu er projektet på sporet igen, og entusiasmen er tilbage.

Afslutningskonference holdes i oktober 2016 mere end fire år efter, den oprindelige plan blev lagt.

En vigtig læring er, at det i planlægningsfasen er vigtigt nøje at udvælge deltagerene og så vidt muligt begrænse antallet og kompleksiteten. Styring af ovenstående komplekse projekt med mange forskellige partnere kræver ud over rigtigt meget projektledelse også psykologisk indsigt og overtagelsesevne.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster