Offentlig-privat samarbejde mindsker sygefravær

Et renere indeklima har direkte indflydelse på sygefraværet. Et offentlig-privat samarbejde mellem Hedensted Kommune og Nordic2Care giver både kvalitative og økonomiske gevinster ved brug af luftrensere.

2. oktober 2017

På plejehjem, bosteder, skoler og børnehaver er mange mennesker samlet, og det øger risikoen for smittespredning. Rammes én person af influenza, kan smitten hurtigt sprede sig til andre, og det øger sygefraværet.

Det gør de noget ved i Hedensted Kommune. To af kommunens børnehaver har i samarbejde med virksomheden Nordic2Care testet, om brugen af luftrensere kan forbedre luft- og indeklimaet så meget, at smittespredning og sygefravær kan mindskes for både børn og voksne.

Samarbejdet mellem Hedensted Kommune og Nordic2Care startede i forbindelse med en arbejdspladsvurdering (APV) i forhold til rygning i plejeboliger. På initiativ fra Nordic2Care blev samarbejdet udbygget til også at omfatte test af deres luftrensere på daginstitutioner.

– Vi tænkte, jamen gerne, fordi vores erfaring på ældreområdet er super godt, og vi er ved at indføre det på vores handicapområde. Vi har en filosofi om at udbrede velfærdsteknologi til andre områder i kommunen foruden ældre-/handicapområdet. Så hvorfor ikke udvide til dagsinstitutioner og hjælpe børn?, siger Helle Thambo Andersen, velfærdsteknologisk konsulent og projektleder i Hedensted Kommune.

Tilbagemeldingerne fra testen er positive. Luftrenserne har i væsentlig grad renset luften og markant forbedret luftkvaliteten. Nu venter resultaterne fra efterår-/vinterperioden, hvor sygefraværet typisk stiger.

Gensidigt samarbejde

Samarbejdet mellem Hedensted Kommune og Nordic2Care har været både gennemsigtigt, ærligt og frivilligt hele vejen igennem. Det er ifølge Helle Thambo Andersen helt afgørende faktorer for, at samarbejdet fungerer.

– Vi lægger stor vægt på tæt dialog; både Nordic2Care og jeg. Det er noget, vi gør sammen. Jeg har brug for en partner, der er med hele vejen og hjælper med at opnå de effekter, jeg efterspørger. Men vi skal også leve op til vores del. Jeg kan ikke bare kræve en masse af dem. Det betyder, jeg også skal være til rådighed til for dem, hvis de har brug for oplysninger eller gerne vil teste noget af, siger Helle Thambo Andersen og fortsætter:

– Vi har sagt, det her er et frivilligt samarbejde. Vi taler om, hvad er godt for dig og hvad er godt for mig. Vi har kørt sådan ad frivillighedens vej, og det har hjulpet. Det tager måske lidt længere tid, men til gengæld har vi ikke haft en eneste klage eller indsigelse overhovedet.

Gevinst for både kommune, borgere og virksomhed

Det renere indeklima i de to børnehaver betyder et lavere sygefravær med færre udgifter til vikarer og mindre stressede arbejdsdage. Også børnenes familier har kunne nyde godt af de opnåede resultater med færre “barnets første sygedag” og udfordringen med at få syge børn passet. Som ekstra gevinst har allergibørnene fået det bedre, som følge af det renere indeklima.

Det er en stor værdi i sig selv hos Hedensted Kommune. Ikke mindst er kommunen internt blevet mere opmærksom på betydningen af ren luft, og hvor meget der kan være sygdomsbåret som følge af et dårligt indeklima, men det er også en absolut værdi, at forsøget kan aflede økonomisk effekt for fremtiden.

– Jeg har talt med tæt på halvdelen af Danmarks kommuner, som er interesseret i vores resultater. Vi har løst problemet med APV, og jeg kan langt hen af vejen anbefale Nordic2Care. Det er det, de har fået ud af samarbejdet. De står med en god case, siger Helle Thambo Andersen.

Helle Thambo Andersen er derfor også varm fortaler for, at andre kommuner og virksomheder skal  søge lignende samarbejde.

– I et offentlig-privat samarbejde skal man huske, det skal gå to veje. Det skal være baseret på tillid, og begge parter skal have noget ud af det. Det holder jeg egentlig på i mange af de samarbejde, jeg har. Når vi indgår et samarbejde, er det fordi, jeg ønsker en effekt, og hvis jeg får den effekt ud af det, så har virksomheden også en god samarbejdspartner: det vil sige et godt salg medfølger. Vi kan være en god referencekunde. Vi kan udvikle sammen. Og det giver en god dynamik at prøve produkter af og blive klogere sammen, siger Helle Thambo Andersen.

Testen med luftrenserne på dagsinstitutionerne i Hedensted Kommune afsluttes i maj 2018, hvor fraværsstatistikken og effekterne bliver færdigevalueret. Holder formodningerne er der både kvalitative og økonomiske gevinster at hente. Ikke kun i børnehaver men også på plejehjem, bosteder og skoler.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster