Implementering af OPI i kommuner – 5 gode råd til virksomheder

Hvordan sikrer du, som virksomhed, en vellykket implementering af dit OPI-samarbejde med en kommune? Og dermed sikrer, at OPI-samarbejdet faktisk forbedrer servicen for borgerne i kommunen?

20. januar 2019

Her er 5 gode råd, du bør kende INDEN dit næste OPI samarbejde. For ellers bliver implementeringen af et OPI-samarbejde ikke umiddelbart en succes.

1: Lær kommunen at kende

Vær åben og lyt efter, og nedbryd dine fordomme om det offentlige. Kommuner er store driftsorganisa­tioner, som leverer en ensartet – men ikke nødvendigvis den samme – ydelse til borgerne år efter år. De to vigtigste ressourcer er penge (skat) og medarbejdere. Økonomi er opdelt i anlæg (køb) og i drift. Succes med OPI forudsætter, at driften er med på at indgå i samarbejdet. De 98 kommuner har samme lovregler, men organiserer sig meget forskelligt. Der kan være lang vej – såvel mentalt som fysisk – fra en beslutning taget på Rådhuset når ud i driften og i sidste ende ud til borgerne.

Læs også 8 myter om den offentlige sektor og Innovationsbarometeret – nyt sammen bedre

2: Husk formålet med OPI-samarbejdet

Formålet er at skabe en løsning, som forbedrer servicen for borgerne. Og du skal være helt klar på, hvor du og din virksomhed kan gøre en forskel. Kommunerne eksisterer i kraft af borgerne, og kan alene indgå i samarbejder, som på den ene eller anden måde er til gavn for borgerne. Målet for OPI-samarbejdet skal være klart og kan med stor fordel nævnes ofte. Medarbejdere i driften skal også være i stand til at svare på, hvorfor de bruger tid og ressourcer på et OPI-samarbejde.

Læs også It-løsning til socialt frikort klar til landets kommuner

3: Lær sproget

Taler du kommunsk? Ellers må du lære det. Det er ligesom rigsdansk og dialekter, og du bliver nødt til at forstå den lokale dialekt. Et fælles sprog er afgørende for succes med OPI-samarbejdet, og så kan du sidde med om bordet, når kommunen taler om udvikling, service og implementering. Kommunerne har via lovgivning og regler en række fælles begreber, og den enkelte kommune kan have tradition for at anvende andre begreber.

4: Vær fysisk tilstede og forventningsafstem løbende

Stå til rådighed og vær til stede, også for medarbejderne i driften. Parterne i OPI har et fælles ønske om at skabe en forbedring for kommunens borgere. Den energi skal bevares hele vejen igennem og især, når projektet skal implementeres i driften.

5: Hjælp kommunen med kommunikationen

Intern og ekstern kommunikation er en vigtig del af et succesfuldt samarbejde, og signalér det fra starten. Intern kommunikation kan bidrage til at bevare opbakningen til OPI-samarbejdet. Ekstern kommunikation – selvfølgelig efter aftale med kommunen – er med til at profilere både din virksomhed og kommunen, og driften kommer i fokus for noget positivt. Og den vigtigste målgruppe – borgerne – bliver samtidig informeret.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster