OPI-støtte giver projekter liv og gør løsninger salgbare

Applikator fik i marts 2016 tilsagn om støtte fra Syddansk OPI-pulje til et projekt, der skal træne kognitive funktioner hos ældre borgere og borgere med handicap, og gøre dem mere selvhjulpne i hverdagen. De klare rammer og fælles mål i projektet har givet Applikator og deres partnere et godt fundament for samarbejde og videre salg.

5. juni 2016

Hvorfor lige OPI

Vi har tidligere haft gode erfaringer med at søge OPI-puljen. Vi synes, at ansøgningsprocessen til OPI-støtte er meget behagelig. Forskellige fonde har forskellige processer, og hos nogle fonde skal man sende en meget lang rapport ind. Syddansk OPI-pulje er en rigtig god fond at søge. De giver støtte til at skrive en bedre ansøgning, og processen er mere dialogbaseret. Ansøgningsprocessen er især god for små- og mellemstore virksomheder, fordi den ikke er så omkostningsfuld.

Ressourcer i ansøgningsprocessen

Fra vi begyndte at skrive ansøgningen og finde nogle partnere, så tog det ca. 2 måneder. Efter fristen var vi i tæt dialog med Syddansk Vækstforum, der havde mange spørgsmål til ansøgningen. Det er rigtig godt med sådan en dialog, for hvis der er et krav, som vi ikke har fået med eller en uhensigtsmæssig formulering, som kan få dem til at afvise ansøgningen, så har vi mulighed for at rette det og gøre ansøgningen endnu bedre.

Vi havde cirka to måneder med dialog frem og tilbage mellem os og Syddansk Vækstforum. Fra idéen opstår om en ansøgning til at virksomheden har fået endeligt tilsagn går der omkring et halvt år. Vi har haft tre medarbejdere fra Applikator, der har skrevet ansøgningen.

Den økonomiske støtte

Støtten fra OPI-puljen har enorm stor betydning. Den gør, at vores prototype bliver til et reelt produkt, som vi kan kommercialisere og sælge i både Danmark og udlandet. Når man er en mellemstor virksomhed, så er det en stor investering selv at løfte. Så det betyder rigtig rigtig meget. Det er ikke kun økonomisk støtte, vi får også vejledning af Syddansk Vækstforum og kan trække på deres netværk i løbet af processen.

Prototypen MindFitness er klar til de første brugertest i slutningen af maj 2016 og skal testes en gang til efter det, hvorefter vi udarbejder en slutrapport i starten af 2017. Når projektperioden er omme, skal MindFitness implementeres hos projektpartnerne. Efter et par måneder hos dem, bliver løsningen distribueret og solgt videre til andre. Det er også et mål for Applikator, at projektet skal øge virksomhedens kundegruppe og omsætninger, der gør det muligt for dem at ansætte flere medarbejdere.

Opstartsfasen og samarbejdet med flere kommuner

Ved at inddrage flere kommuner skaber vi tværfagligt fællesskab, hvor kommunerne kan lære af hinanden, og det bidrager positivt til udviklingen af produktet. Forskellige kommuner har forskellige implementeringsprocesser, og det betyder, at produktet bliver testet endnu grundigere, når både Aabenraa Kommune og Nordfyns Kommune tester det.

Udover hjælp og vejledning fra Syddansk Vækstforum har vi bl.a. brugt samarbejdskontrakter og fælles mål, som drivkraft for et godt samarbejde mellem partnerne.

Det har været nemt at samarbejde med vores partnere: De har fokus på innovation og nytænkning og rigtig meget faglig viden, de bidrager med. De har også en velvillighed til at arbejde tværfagligt og lære af hinanden f.eks. i forhold til de interne strukturerer i andre kommuner. Vi er alle enormt glade for projektet og friske på at samarbejde, derfor slutter samarbejdet heller ikke, når projektet slutter.

Når vi ud af til kan sige, at produktet er skabt i samarbejde med OK-Fonden, Nordfyns Kommune og Aabenraa Kommune, så er der større chance for, at kunderne mener, at produktet er generisk nok til at blive løftet over i anden kommune.

Gode råd / husk på

  1. Vi vil i den grad opfordre andre til at søge OPI-puljen
  2. Det er lettere at få tilsagn fra OPI-puljen, hvis man har udviklet en prototype af produktet
  3. Det er en god idé for virksomhederne, at finde nogle partnere, som kan have gavn af det projekt, man gerne vil lave. Jo mere Syddansk Vækstforum kan se, at projektet gavner slutbrugerne og de offentlige partnere, jo bedre står man i ansøgningsprocessen.
  4. Det er en investering og ikke er kapitalindskud. Virksomhederne skal være opmærksomme på, at indtjeningen først kommer senere.
  5. Samarbejdsaftale og milepæle for intensive brugertest har styrket samarbejdet

Har du yderligere spørgsmål eller brug for hjælp til en ansøgning til Syddansk OPI-pulje, er du velkommen til at kontakte Danish Life Science Custer.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster