Tæt samarbejde med personale og borgere skaber intelligent medicinering

Et tæt samarbejde med den offentlige part bygger på tillid og gensidig forståelse for hinandens verden. Læs her hvordan virksomheden DoseSystem fik udviklet sin løsning, DoseCan, i samarbejde med Aabenraa Kommune.

8. april 2018

På et plejecenter i Aabenraa står en lille pilledåse. Den ligner enhver anden pilledåse, men pludselig giver en lille diode på dåsen sig til at lyse, og en højtaler bipper tegn til borgeren om, at medicinen skal tages. Borgeren har dermed selv stået for sin medicinering – helt uden at involvere plejepersonalet, som i stedet kan koncentrere deres indsats om andre opgaver.

DoseCan, som systemet hedder, er resultatet af et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) mellem Aabenraa Kommune og virksomheden DoseSystem. Det opstod ud fra Aabenraa Kommunes ønske om bedre medicinhåndtering, mere selvhjulpne borgere og behovet for at kunne frigøre nogle ressourcer fra de opgaver, plejepersonalet ikke nødvendigvis behøvede at udføre.

Udgangspunktet for samarbejdet fra kommunalt perspektiv var at finde en løsning, der kunne optimere arbejdsgange ift. medicinhåndtering, og at finde en partner, der kunne levere den højeste kvalitet. DoseSystem gik omvendt ind i samarbejdet med en klar mission om at få testet deres løsning på brugerne.

”Vi har ikke adgang til brugerne – det har kommunen. Og det var helt afgørende for udviklingen, at vi kunne få brugernes direkte feedback, så vi herefter kunne tilpasse systemet løbende. Hvis vi ikke havde haft viden om, hvordan brugerne oplevede produktet, havde vi ikke vidst, om brugerne havde glæde af det,” fortæller direktør Jesper K. Thomsen fra Dose- System og fortsætter:

”Man kan også se det på den måde, at vi gerne vil have basis for en forretning, og kommunen vil gerne spare nogle penge. Og hvis vi lykkes med at spare kommunen penge, så har vi en forretning. Så det er i bund og grund en fælles interesse – et fælles mål – der samles i et OPI-samarbejde.”

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster