Digital selvmonitorering tackler personlighedsforstyrrelser

Et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) mellem Region Sjælland og virksomheden Monsenso har testet en app til selvmonitorering.

16. marts 2017 | Leveret af: Monsenso A/S

Patienter med personlighedsforstyrrelser som f.eks. borderline skal som led i deres behandling udfylde daglige papirskemaer om deres tanker, følelser og adfærd. Men en del patienter får ikke udfyldt skemaerne, og det er et problem for behandlerne. Skemaernes indhold er nemlig udgangspunktet den såkaldte dialektiske adfærdsterapi. Det er en terapiform, der hjælper en patient med at regulere følelser, som kan resultere i selvskadende adfærd.

Monsenso, Psykiatrien Syd, Distriktspsykiatrien Næstved-Vordingborg, Psykiatrien Vest, Psykiatrisk forskningsenhed Slagelse og enheden Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland har i et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) skræddersyet Monsensos mHealth-teknologi i en app, der digitaliserer de daglige skemaer til færdighedsbehandling i dialektisk adfærdsterapi.

Samarbejdet foregik i perioden januar 2016 til januar 2017, og det var første gang, at regionen indførte en mobil sundhedsløsning på psykiatriområdet.

– Det var et kæmpe spring for en del af behandlerne, fordi de ikke havde erfaring med brugen af mHealth-løsninger på psykiatriområdet. Projektet har derfor vist, at det er vigtigt at give sig god tid til at oplæring og introduktion til personalet, når man introducerer ny teknologi. Apps bliver endnu ikke brugt meget på psykiatriområdet, men potentialet er stort, siger Jesper Lakman, konsulent i Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland.

Mens teknologien viste sig at være en udfordring i begyndelsen for personalet, var de 30 udvalgte patienter til testen lynhurtige til at tage appen til sig. De ønskede på ingen måde at vende tilbage til papirskemaerne, da testen var færdig ved udgangen af 2016. Derfor valgte Region Sjælland at forlænge aftalen med Monsenso med et år, selvom projektet endnu ikke er færdigevalueret.

– Det kræver et andet setup at teste mHealth løsninger i psykiatrien end i somatikken, fordi patienterne bliver afhængige af værktøjet, og det nødvendiggør nogle overvejelser i forhold at afslutte kliniske afprøvninger midt i et patientforløb, siger Jesper Lakman.

Forskning og evaluering i OPI

OPI-projektet mellem Monsenso og Region Sjælland var det første inden for psykiatriområdet i regionen, og derfor valgte man at benytte mulighederne for innovativt samarbejde i stedet for blot at indkøbe en færdig løsning.

– Der var mange ting, som vi havde behov for at få skræddersyet til vores form for dialektiske adfærdsterapi. Samtidig havde vi også brug for evidens og forskning i, hvordan vi kan sikre størst mulig værdi for behandlerne og patienterne. Vi ville indsamle erfaringer, før vi investerede i et system i stor skala, siger Jesper Lakman.

For Monsenso var OPI-projektet en god måde at etablere samarbejdet på. Efterfølgende har det fået et længerevarende og bredere forretningsperspektiv:

– Samarbejdet med Region Sjælland har været godt, og den slags OPI-projekter er vigtige for unge, innovative virksomheder som Monsenso. Den gode feedback fra patienter og klinikere har ikke alene ført til en forlængelse af aftalen. Den har også åbnet for nyt samarbejde omkring videreudvikling af vores løsning til at inkludere kognitiv adfærdsterapi og psykoedukation til personer med skizofreni, siger Thomas Lethenborg, CEO i Monsenso.

Uudnyttede muligheder

Jesper Lakman vurderer, at den relative korte afprøvningsfase i projektet betød, at behandlerne ikke nåede at få udnyttet alle mulighederne i systemet. Samtidig er det som altid i et OPI-forløb afgørende, at organisationen har en plan for, hvad der skal ske, når projektet ender med et positivt resultat. Hvordan skal teknologien eller løsningen implementeres i driften?

Det endelige evaluering af systemet er klar i løbet af første kvartal 2017. Det er Region Sjællands psykiatriske forskningsenhed i Slagelse og koncernenheden Produktion, Forskning og Innovation, som står for evalueringen. Evalueringen bliver udarbejdet på baggrund af interviews med patienter og personale, som har deltaget i test af Monsensos system.

De etiske konsekvenser af systemet er også blevet diskuteret i løbet af OPI-projektet.

– Selvom værktøjet handler om at lade patienten mestre egen sygdom, så ved patienterne også, at behandlerne har løbende adgang til data. Det giver etiske overvejelser, f.eks. hvis en af vores patienter registrerer selvmordstanker fire dage i træk. Skal behandleren gøre noget, selvom det er en klar aftale, at der ikke bliver handlet mellem de faste sessioner, siger Jesper Lakman.

Du kan se en film om OPI-projektet her:

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster